Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Steinfjordfisk AS
Juridisk navn:  Steinfjordfisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76085548
Postboks 83 Granliveien 23A Fax: 76085456
8376 Leknes 8370 Leknes
Fylke: Kommune:
Nordland Vestvågøy
Org.nr: 979919816
Aksjekapital: 289.720 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Lofotrevisjon AS
Regnskapsfører: Vestvågøy Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.13%
Resultat  
  
34.76%
Egenkapital  
  
34.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 62.772.000 52.694.000 43.766.000 26.658.000 16.697.000
Resultat: 38.323.000 28.438.000 20.518.000 5.197.000 1.460.000
Egenkapital: 71.234.000 53.074.000 31.845.000 14.157.000 15.058.000
Regnskap for  Steinfjordfisk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 62.772.000 52.694.000 43.766.000 26.658.000 16.697.000
Driftskostnader -24.584.000 -24.735.000 -22.884.000 -19.290.000 -14.670.000
Driftsresultat 38.188.000 27.958.000 20.881.000 7.368.000 2.027.000
Finansinntekter 2.250.000 1.425.000 795.000 322.000 996.000
Finanskostnader -2.115.000 -946.000 -1.158.000 -2.493.000 -1.563.000
Finans 135.000 479.000 -363.000 -2.171.000 -567.000
Resultat før skatt 38.323.000 28.438.000 20.518.000 5.197.000 1.460.000
Skattekostnad -10.163.000 -6.526.000 -2.884.000 -1.101.000 -419.000
Årsresultat 28.160.000 21.912.000 17.634.000 4.097.000 1.041.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 49.813.000 42.000.000 38.102.000 47.265.000 27.466.000
Sum omløpsmidler 107.266.000 59.790.000 41.733.000 20.997.000 28.882.000
Sum eiendeler 157.079.000 101.790.000 79.835.000 68.262.000 56.348.000
Sum opptjent egenkapital 70.178.000 52.019.000 29.195.000 13.101.000 12.408.000
Sum egenkapital 71.234.000 53.074.000 31.845.000 14.157.000 15.058.000
Sum langsiktig gjeld 72.684.000 39.214.000 40.116.000 43.296.000 36.972.000
Sum kortsiktig gjeld 13.160.000 9.502.000 7.874.000 10.808.000 4.319.000
Sum gjeld og egenkapital 157.078.000 101.791.000 79.835.000 68.261.000 56.349.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.256.000 34.674.000 28.828.000 25.889.000 17.680.000
Andre inntekter 30.516.000 18.020.000 14.938.000 769.000 -984.000
Driftsinntekter 62.772.000 52.694.000 43.766.000 26.658.000 16.697.000
Varekostnad -8.809.000 -7.919.000 -1.753.000 -1.567.000 -2.213.000
Lønninger -8.781.000 -11.408.000 -14.045.000 -11.636.000 -7.119.000
Avskrivning -2.307.000 -2.370.000 -2.436.000 -1.701.000 -1.953.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.687.000 -3.038.000 -4.650.000 -4.296.000 -3.385.000
Driftskostnader -24.584.000 -24.735.000 -22.884.000 -19.290.000 -14.670.000
Driftsresultat 38.188.000 27.958.000 20.881.000 7.368.000 2.027.000
Finansinntekter 2.250.000 1.425.000 795.000 322.000 996.000
Finanskostnader -2.115.000 -946.000 -1.158.000 -2.493.000 -1.563.000
Finans 135.000 479.000 -363.000 -2.171.000 -567.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -1.256.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 28.160.000 21.912.000 17.634.000 4.097.000 1.041.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 33.053.000 22.975.000 19.350.000 31.558.000 10.881.000
Fast eiendom 18.000 18.000 18.000 18.000 46.000
Maskiner anlegg 93.000 0 0 942.000 0
Driftsløsøre 10.000 196.000 143.000 214.000 85.000
Sum varige driftsmidler 16.273.000 18.538.000 18.266.000 15.503.000 16.382.000
Sum finansielle anleggsmidler 487.000 487.000 487.000 203.000 203.000
Sum anleggsmidler 49.813.000 42.000.000 38.102.000 47.265.000 27.466.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 14.605.000 1.097.000 1.095.000 583.000 529.000
Andre fordringer 990.000 494.000 7.150.000 2.008.000 781.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 61.650.000 37.880.000 24.772.000 7.710.000 7.740.000
Sum omløpsmidler 107.266.000 59.790.000 41.733.000 20.997.000 28.882.000
Sum eiendeler 157.079.000 101.790.000 79.835.000 68.262.000 56.348.000
Sum opptjent egenkapital 70.178.000 52.019.000 29.195.000 13.101.000 12.408.000
Sum egenkapital 71.234.000 53.074.000 31.845.000 14.157.000 15.058.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.910.000 7.977.000 5.087.000 4.114.000 4.331.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 72.684.000 39.214.000 40.116.000 43.296.000 36.972.000
Leverandørgjeld 1.591.000 1.371.000 1.555.000 796.000 536.000
Betalbar skatt 4.230.000 3.406.000 1.911.000 1.317.000 423.000
Skyldig offentlige avgifter 6.323.000 3.715.000 3.687.000 2.750.000 1.199.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.017.000 1.009.000 721.000 5.945.000 2.161.000
Sum kortsiktig gjeld 13.160.000 9.502.000 7.874.000 10.808.000 4.319.000
Sum gjeld og egenkapital 157.078.000 101.791.000 79.835.000 68.261.000 56.349.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 94.106.000 50.288.000 33.859.000 10.189.000 24.563.000
Likviditetsgrad 1 8.2 6.3 5.3 1.9 6.7
Likviditetsgrad 2 8.2 6.3 5.3 2.0 6.7
Soliditet 45.3 52.1 39.9 20.7 26.7
Resultatgrad 60.8 53.1 47.7 27.6 12.1
Rentedekningsgrad 18.1 29.6 1 3.1 1.9
Gjeldsgrad 1.2 0.9 1.5 3.8 2.7
Total kapitalrentabilitet 25.7 28.9 27.2 11.3 5.4
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex