Steinkjer Røde Kors
Juridisk navn:  Steinkjer Røde Kors
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40621123
Postboks 4006 Verksvegen 2 Fax:
7725 Steinkjer 7725 Steinkjer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 975587002
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 10/3/1940
Foretakstype: FLI
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.74%
Resultat  
  
1544.44%
Egenkapital  
  
163.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2011 2010 2009 2008
Omsetning: 302.000 396.000 372.000 417.000
Resultat: 1.036.000 63.000 6.000 125.000
Egenkapital: 1.882.000 714.000 651.000 645.000
Regnskap for  Steinkjer Røde Kors
Resultat 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 302.000 396.000 372.000 417.000
Driftskostnader -374.000 -339.000 -369.000 -295.000
Driftsresultat -72.000 57.000 3.000 122.000
Finansinntekter 1.108.000 6.000 3.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.108.000 6.000 3.000 3.000
Resultat før skatt 1.036.000 63.000 6.000 125.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.036.000 63.000 6.000 125.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 352.000 455.000 533.000 613.000
Sum omløpsmidler 1.697.000 477.000 410.000 392.000
Sum eiendeler 2.049.000 932.000 943.000 1.005.000
Sum opptjent egenkapital 1.676.000 560.000 497.000 492.000
Sum egenkapital 1.882.000 714.000 651.000 645.000
Sum langsiktig gjeld 118.000 177.000 251.000 325.000
Sum kortsiktig gjeld 49.000 41.000 41.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 2.049.000 932.000 943.000 1.005.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 302.000 396.000 372.000 417.000
Driftsinntekter 302.000 396.000 372.000 417.000
Varekostnad 0 -3.000 0 -7.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -59.000 -78.000 -80.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -315.000 -258.000 -289.000 -257.000
Driftskostnader -374.000 -339.000 -369.000 -295.000
Driftsresultat -72.000 57.000 3.000 122.000
Finansinntekter 1.108.000 6.000 3.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.108.000 6.000 3.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.036.000 63.000 6.000 125.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 220.000 220.000 220.000 220.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 133.000 192.000 269.000 349.000
Sum varige driftsmidler 352.000 411.000 489.000 569.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 44.000 44.000 44.000
Sum anleggsmidler 352.000 455.000 533.000 613.000
Varebeholdning 15.000 15.000 15.000 15.000
Kundefordringer 0 18.000 12.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.682.000 443.000 383.000 377.000
Sum omløpsmidler 1.697.000 477.000 410.000 392.000
Sum eiendeler 2.049.000 932.000 943.000 1.005.000
Sum opptjent egenkapital 1.676.000 560.000 497.000 492.000
Sum egenkapital 1.882.000 714.000 651.000 645.000
Sum avsetninger til forpliktelser 118.000 177.000 251.000 325.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 118.000 177.000 251.000 325.000
Leverandørgjeld 18.000 1.000 6.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 41.000 36.000 31.000
Sum kortsiktig gjeld 49.000 41.000 41.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 2.049.000 932.000 943.000 1.005.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.648.000 436.000 369.000 357.000
Likviditetsgrad 1 34.6 11.6 10.0 11.2
Likviditetsgrad 2 34.4 11.3 9.7 10.8
Soliditet 91.8 76.6 69.0 64.2
Resultatgrad -23.8 14.4 0.8 29.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.3 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 50.6 6.8 0.6 12.4
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2009
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex