Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Steinkjer Taxi Sa
Juridisk navn:  Steinkjer Taxi Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74144480
Postboks 3012 Strandvegen 21 Fax: 74167925
7709 Steinkjer 7713 Steinkjer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 970967613
Aksjekapital: 160.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 4/27/1994
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Økonomibistand Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.18%
Resultat  
  
-338.89%
Egenkapital  
  
-11.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.394.000 1.351.000 1.008.000 936.000 1.134.000
Resultat: -43.000 18.000 47.000 95.000 295.000
Egenkapital: 685.000 774.000 762.000 704.000 669.000
Regnskap for  Steinkjer Taxi Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.394.000 1.351.000 1.008.000 936.000 1.134.000
Driftskostnader -1.437.000 -1.334.000 -960.000 -841.000 -844.000
Driftsresultat -43.000 17.000 48.000 96.000 291.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 1.000 5.000
Finanskostnader -3.000 0 -2.000 -2.000 -1.000
Finans 0 1.000 -1.000 -1.000 4.000
Resultat før skatt -43.000 18.000 47.000 95.000 295.000
Skattekostnad 1.000 -5.000 -12.000 -25.000 -82.000
Årsresultat -42.000 13.000 35.000 70.000 213.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 214.000 51.000 28.000 37.000 46.000
Sum omløpsmidler 631.000 881.000 825.000 777.000 822.000
Sum eiendeler 845.000 932.000 853.000 814.000 868.000
Sum opptjent egenkapital 524.000 566.000 554.000 519.000 449.000
Sum egenkapital 685.000 774.000 762.000 704.000 669.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 4.000 2.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 160.000 156.000 89.000 108.000 196.000
Sum gjeld og egenkapital 844.000 932.000 855.000 814.000 868.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.394.000 1.395.000 964.000 936.000 1.050.000
Andre inntekter 0 -44.000 44.000 0 85.000
Driftsinntekter 1.394.000 1.351.000 1.008.000 936.000 1.134.000
Varekostnad -31.000 -13.000 -18.000 -6.000 -12.000
Lønninger -374.000 -360.000 -114.000 -102.000 -63.000
Avskrivning -7.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.025.000 -952.000 -819.000 -724.000 -760.000
Driftskostnader -1.437.000 -1.334.000 -960.000 -841.000 -844.000
Driftsresultat -43.000 17.000 48.000 96.000 291.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 1.000 5.000
Finanskostnader -3.000 0 -2.000 -2.000 -1.000
Finans 0 1.000 -1.000 -1.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -42.000 13.000 35.000 70.000 213.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 7.000 16.000 25.000 33.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 7.000 16.000 25.000 33.000
Sum finansielle anleggsmidler 214.000 44.000 13.000 13.000 13.000
Sum anleggsmidler 214.000 51.000 28.000 37.000 46.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 146.000 130.000 120.000 159.000 211.000
Andre fordringer 23.000 23.000 43.000 1.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 461.000 728.000 662.000 617.000 592.000
Sum omløpsmidler 631.000 881.000 825.000 777.000 822.000
Sum eiendeler 845.000 932.000 853.000 814.000 868.000
Sum opptjent egenkapital 524.000 566.000 554.000 519.000 449.000
Sum egenkapital 685.000 774.000 762.000 704.000 669.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 4.000 2.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 4.000 2.000 3.000
Leverandørgjeld 47.000 44.000 34.000 56.000 63.000
Betalbar skatt 1.000 7.000 11.000 25.000 74.000
Skyldig offentlige avgifter 84.000 89.000 40.000 20.000 57.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 16.000 4.000 7.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 160.000 156.000 89.000 108.000 196.000
Sum gjeld og egenkapital 844.000 932.000 855.000 814.000 868.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 471.000 725.000 736.000 669.000 626.000
Likviditetsgrad 1 3.9 5.6 9.3 7.2 4.2
Likviditetsgrad 2 3.9 5.6 9.3 7.2 4.2
Soliditet 81.1 8 89.1 86.5 77.1
Resultatgrad -3.1 1.3 4.8 10.3 25.7
Rentedekningsgrad -14.3 2 4 296.0
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet -4.7 1.9 5.7 11.9 34.1
Signatur
24.03.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex