Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Steinro Invest AS
Juridisk navn:  Steinro Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55120800
Steinsvikvegen 36 Steinsvikvegen 36 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 989395939
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 1/19/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Collegium Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
249.29%
Egenkapital  
  
21.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.970.000 564.000 44.000 146.000 678.000
Egenkapital: 11.239.000 9.269.000 8.718.000 8.685.000 8.578.000
Regnskap for  Steinro Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -24.000 -8.000 -8.000 -8.000 -10.000
Driftsresultat -24.000 -8.000 -8.000 -8.000 -10.000
Finansinntekter 2.013.000 579.000 59.000 165.000 706.000
Finanskostnader -19.000 -7.000 -7.000 -11.000 -18.000
Finans 1.994.000 572.000 52.000 154.000 688.000
Resultat før skatt 1.970.000 564.000 44.000 146.000 678.000
Skattekostnad 0 -13.000 -11.000 -39.000 -53.000
Årsresultat 1.970.000 551.000 33.000 107.000 625.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.845.000 9.742.000 9.764.000 9.706.000 9.474.000
Sum omløpsmidler 269.000 647.000 64.000 111.000 279.000
Sum eiendeler 16.114.000 10.389.000 9.828.000 9.817.000 9.753.000
Sum opptjent egenkapital 8.086.000 6.116.000 5.565.000 5.532.000 5.425.000
Sum egenkapital 11.239.000 9.269.000 8.718.000 8.685.000 8.578.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.875.000 1.120.000 1.111.000 1.132.000 1.175.000
Sum gjeld og egenkapital 16.114.000 10.389.000 9.829.000 9.817.000 9.753.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -8.000 -8.000 -8.000 -10.000
Driftskostnader -24.000 -8.000 -8.000 -8.000 -10.000
Driftsresultat -24.000 -8.000 -8.000 -8.000 -10.000
Finansinntekter 2.013.000 579.000 59.000 165.000 706.000
Finanskostnader -19.000 -7.000 -7.000 -11.000 -18.000
Finans 1.994.000 572.000 52.000 154.000 688.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -90.000
Årsresultat 1.970.000 551.000 33.000 107.000 625.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 15.845.000 9.742.000 9.764.000 9.706.000 9.474.000
Sum anleggsmidler 15.845.000 9.742.000 9.764.000 9.706.000 9.474.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 269.000 647.000 64.000 111.000 279.000
Sum omløpsmidler 269.000 647.000 64.000 111.000 279.000
Sum eiendeler 16.114.000 10.389.000 9.828.000 9.817.000 9.753.000
Sum opptjent egenkapital 8.086.000 6.116.000 5.565.000 5.532.000 5.425.000
Sum egenkapital 11.239.000 9.269.000 8.718.000 8.685.000 8.578.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 13.000 11.000 39.000 53.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -90.000
Annen kortsiktig gjeld 4.874.000 1.107.000 1.100.000 1.092.000 1.032.000
Sum kortsiktig gjeld 4.875.000 1.120.000 1.111.000 1.132.000 1.175.000
Sum gjeld og egenkapital 16.114.000 10.389.000 9.829.000 9.817.000 9.753.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.606.000 -473.000 -1.047.000 -1.021.000 -896.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.6 0.1 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.6 0.1 0.1 0.3
Soliditet 69.7 89.2 88.7 88.5 88.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.3 -1.1 -1.1 14.3 38.7
Gjeldsgrad 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 12.3 5.5 0.5 1.6 7.1
Signatur
01.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex