Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Steinseth AS
Juridisk navn:  Steinseth AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66787546
Solliv 74 Solliv 74 Fax: 66901122
1384 Asker 1384 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 947702645
Aksjekapital: 800.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 6/15/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.48%
Resultat  
  
-153.68%
Egenkapital  
  
-6.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.415.000 8.608.000 4.513.000 4.871.000 5.275.000
Resultat: -896.000 1.669.000 7.704.000 335.000 487.000
Egenkapital: 11.770.000 12.531.000 10.997.000 3.348.000 3.099.000
Regnskap for  Steinseth AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.415.000 8.608.000 4.513.000 4.871.000 5.275.000
Driftskostnader -7.493.000 -6.906.000 -5.363.000 -5.278.000 -5.255.000
Driftsresultat -1.078.000 1.701.000 -850.000 -408.000 21.000
Finansinntekter 182.000 -30.000 8.590.000 742.000 466.000
Finanskostnader 0 -2.000 -36.000 0 0
Finans 182.000 -32.000 8.554.000 742.000 466.000
Resultat før skatt -896.000 1.669.000 7.704.000 335.000 487.000
Skattekostnad 134.000 -134.000 -55.000 -86.000 -818.000
Årsresultat -762.000 1.535.000 7.649.000 249.000 -331.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.442.000 4.858.000 4.494.000 2.385.000 2.298.000
Sum omløpsmidler 7.071.000 9.053.000 7.275.000 1.833.000 1.816.000
Sum eiendeler 12.513.000 13.911.000 11.769.000 4.218.000 4.114.000
Sum opptjent egenkapital 7.214.000 7.976.000 6.441.000 -1.208.000 -1.456.000
Sum egenkapital 11.770.000 12.531.000 10.997.000 3.348.000 3.099.000
Sum langsiktig gjeld 220.000 366.000 440.000 534.000 577.000
Sum kortsiktig gjeld 524.000 1.014.000 332.000 337.000 438.000
Sum gjeld og egenkapital 12.513.000 13.911.000 11.768.000 4.218.000 4.114.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.503.000 5.443.000 4.448.000 4.705.000 5.063.000
Andre inntekter 1.912.000 3.165.000 65.000 166.000 213.000
Driftsinntekter 6.415.000 8.608.000 4.513.000 4.871.000 5.275.000
Varekostnad -823.000 -1.088.000 -862.000 -931.000 -1.043.000
Lønninger -2.308.000 -2.357.000 -2.275.000 -1.860.000 -1.900.000
Avskrivning -220.000 -159.000 -125.000 -208.000 -220.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.142.000 -3.302.000 -2.101.000 -2.279.000 -2.092.000
Driftskostnader -7.493.000 -6.906.000 -5.363.000 -5.278.000 -5.255.000
Driftsresultat -1.078.000 1.701.000 -850.000 -408.000 21.000
Finansinntekter 182.000 -30.000 8.590.000 742.000 466.000
Finanskostnader 0 -2.000 -36.000 0 0
Finans 182.000 -32.000 8.554.000 742.000 466.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -762.000 1.535.000 7.649.000 249.000 -331.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 55.000 141.000
Fast eiendom 3.522.000 3.522.000 3.162.000 34.000 61.000
Maskiner anlegg 1.508.000 866.000 878.000 181.000 199.000
Driftsløsøre 172.000 198.000 150.000 689.000 853.000
Sum varige driftsmidler 5.202.000 4.586.000 4.190.000 904.000 1.113.000
Sum finansielle anleggsmidler 240.000 272.000 304.000 1.426.000 1.043.000
Sum anleggsmidler 5.442.000 4.858.000 4.494.000 2.385.000 2.298.000
Varebeholdning 989.000 989.000 0 0 0
Kundefordringer 905.000 791.000 654.000 756.000 516.000
Andre fordringer 1.326.000 3.536.000 0 741.000 724.000
Sum investeringer 3.195.000 3.014.000 0 0 0
Kasse, bank 656.000 723.000 6.621.000 336.000 576.000
Sum omløpsmidler 7.071.000 9.053.000 7.275.000 1.833.000 1.816.000
Sum eiendeler 12.513.000 13.911.000 11.769.000 4.218.000 4.114.000
Sum opptjent egenkapital 7.214.000 7.976.000 6.441.000 -1.208.000 -1.456.000
Sum egenkapital 11.770.000 12.531.000 10.997.000 3.348.000 3.099.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 134.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 220.000 366.000 440.000 534.000 577.000
Leverandørgjeld 292.000 571.000 13.000 1.000 107.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 29.000 248.000 127.000 190.000 178.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 204.000 196.000 192.000 145.000 153.000
Sum kortsiktig gjeld 524.000 1.014.000 332.000 337.000 438.000
Sum gjeld og egenkapital 12.513.000 13.911.000 11.768.000 4.218.000 4.114.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.547.000 8.039.000 6.943.000 1.496.000 1.378.000
Likviditetsgrad 1 13.5 8 21.9 5.4 4.1
Likviditetsgrad 2 11.6 8 21.9 5.4 4.2
Soliditet 94.1 90.1 93.4 79.4 75.3
Resultatgrad -16.8 19.8 -18.8 -8.4 0.4
Rentedekningsgrad 850.5 -23.6
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet -7.2 1 65.8 7.9 11.8
Signatur
29.10.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
29.10.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex