Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Steintøy Og Parfymeri AS
Juridisk navn:  Steintøy Og Parfymeri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35950331
Postboks 8 Bøgata 40 Fax: 35950331
3833 Bø I Telemark 3800 Bø I Telemark
Fylke: Kommune:
Telemark Bø i Telemark
Org.nr: 916239734
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 9/18/1962
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet AS
Regnskapsfører: Bø Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.15%
Resultat  
  
27.78%
Egenkapital  
  
-59.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 7.736.000 8.332.000 9.310.000 9.028.000 9.173.000
Resultat: -260.000 -360.000 39.000 -321.000 -61.000
Egenkapital: 179.000 439.000 799.000 760.000 1.081.000
Regnskap for  Steintøy Og Parfymeri AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 7.736.000 8.332.000 9.310.000 9.028.000 9.173.000
Driftskostnader -7.825.000 -8.531.000 -9.093.000 -9.179.000 -9.124.000
Driftsresultat -89.000 -199.000 216.000 -151.000 49.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 7.000 35.000
Finanskostnader -171.000 -162.000 -179.000 -177.000 -144.000
Finans -171.000 -161.000 -177.000 -170.000 -109.000
Resultat før skatt -260.000 -360.000 39.000 -321.000 -61.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -260.000 -360.000 39.000 -321.000 -61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.042.000 4.180.000 4.443.000 4.673.000 3.225.000
Sum omløpsmidler 3.410.000 3.036.000 3.574.000 4.446.000 3.741.000
Sum eiendeler 7.452.000 7.216.000 8.017.000 9.119.000 6.966.000
Sum opptjent egenkapital -421.000 -161.000 199.000 160.000 481.000
Sum egenkapital 179.000 439.000 799.000 760.000 1.081.000
Sum langsiktig gjeld 5.643.000 5.304.000 5.573.000 6.516.000 4.020.000
Sum kortsiktig gjeld 1.630.000 1.473.000 1.645.000 1.844.000 1.866.000
Sum gjeld og egenkapital 7.452.000 7.216.000 8.017.000 9.120.000 6.967.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.181.000 7.795.000 8.800.000 8.658.000 8.871.000
Andre inntekter 554.000 537.000 510.000 370.000 302.000
Driftsinntekter 7.736.000 8.332.000 9.310.000 9.028.000 9.173.000
Varekostnad -4.036.000 -4.386.000 -4.964.000 -4.815.000 -5.006.000
Lønninger -2.561.000 -2.769.000 -2.835.000 -2.941.000 -2.809.000
Avskrivning -233.000 -231.000 -231.000 -235.000 -141.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -995.000 -1.145.000 -1.063.000 -1.188.000 -1.168.000
Driftskostnader -7.825.000 -8.531.000 -9.093.000 -9.179.000 -9.124.000
Driftsresultat -89.000 -199.000 216.000 -151.000 49.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 7.000 35.000
Finanskostnader -171.000 -162.000 -179.000 -177.000 -144.000
Finans -171.000 -161.000 -177.000 -170.000 -109.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -260.000 -360.000 39.000 -321.000 -61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.951.000 4.014.000 4.178.000 4.341.000 3.101.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 72.000 139.000 207.000 274.000 29.000
Sum varige driftsmidler 4.022.000 4.154.000 4.385.000 4.616.000 3.130.000
Sum finansielle anleggsmidler 19.000 26.000 59.000 58.000 95.000
Sum anleggsmidler 4.042.000 4.180.000 4.443.000 4.673.000 3.225.000
Varebeholdning 2.714.000 2.566.000 2.578.000 2.257.000 2.451.000
Kundefordringer 23.000 18.000 20.000 48.000 12.000
Andre fordringer 22.000 58.000 31.000 57.000 98.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 651.000 393.000 945.000 2.085.000 1.180.000
Sum omløpsmidler 3.410.000 3.036.000 3.574.000 4.446.000 3.741.000
Sum eiendeler 7.452.000 7.216.000 8.017.000 9.119.000 6.966.000
Sum opptjent egenkapital -421.000 -161.000 199.000 160.000 481.000
Sum egenkapital 179.000 439.000 799.000 760.000 1.081.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.643.000 5.304.000 5.573.000 6.516.000 4.020.000
Leverandørgjeld 594.000 490.000 459.000 683.000 832.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 448.000 441.000 601.000 573.000 527.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 588.000 542.000 585.000 588.000 507.000
Sum kortsiktig gjeld 1.630.000 1.473.000 1.645.000 1.844.000 1.866.000
Sum gjeld og egenkapital 7.452.000 7.216.000 8.017.000 9.120.000 6.967.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.780.000 1.563.000 1.929.000 2.602.000 1.875.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.1 2.2 2.4 2.0
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.7 1.2 0.7
Soliditet 2.4 6.1 10.0 8.3 15.5
Resultatgrad -1.2 -2.4 2.3 -1.7 0.5
Rentedekningsgrad -0.5 -1.2 1.2 -0.8 0.6
Gjeldsgrad 40.6 15.4 9.0 11.0 5.4
Total kapitalrentabilitet -1.2 -2.7 2.7 -1.6 1.2
Signatur
16.02.2015
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
16.02.2015
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex