Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Steintransport AS
Juridisk navn:  Steintransport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35981370
Postboks 23 Kragerø Næringspark Fax: 35981371
3793 Sannidal 3766 Sannidal
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Kragerø
Org.nr: 836134532
Aksjekapital: 900.000 NOK
Antall ansatte: 44
Etableringsdato: 1/1/1985 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.28%
Resultat  
  
-34%
Egenkapital  
  
5.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 93.412.000 96.577.000 89.273.000 65.022.000 63.863.000
Resultat: 4.346.000 6.585.000 7.464.000 2.558.000 6.651.000
Egenkapital: 25.455.000 24.065.000 20.957.000 16.801.000 15.400.000
Regnskap for  Steintransport AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 93.412.000 96.577.000 89.273.000 65.022.000 63.863.000
Driftskostnader -87.953.000 -89.139.000 -81.043.000 -61.956.000 -56.628.000
Driftsresultat 5.458.000 7.438.000 8.231.000 3.066.000 7.235.000
Finansinntekter 272.000 235.000 214.000 168.000 154.000
Finanskostnader -1.385.000 -1.088.000 -981.000 -677.000 -738.000
Finans -1.113.000 -853.000 -767.000 -509.000 -584.000
Resultat før skatt 4.346.000 6.585.000 7.464.000 2.558.000 6.651.000
Skattekostnad -956.000 -1.477.000 -1.808.000 -657.000 -1.852.000
Årsresultat 3.390.000 5.108.000 5.656.000 1.901.000 4.799.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 55.471.000 58.518.000 39.812.000 27.667.000 30.105.000
Sum omløpsmidler 24.425.000 22.356.000 24.038.000 13.462.000 13.888.000
Sum eiendeler 79.896.000 80.874.000 63.850.000 41.129.000 43.993.000
Sum opptjent egenkapital 24.555.000 23.165.000 20.057.000 15.901.000 14.500.000
Sum egenkapital 25.455.000 24.065.000 20.957.000 16.801.000 15.400.000
Sum langsiktig gjeld 40.108.000 40.239.000 28.228.000 15.733.000 18.405.000
Sum kortsiktig gjeld 14.332.000 16.570.000 14.666.000 8.595.000 10.188.000
Sum gjeld og egenkapital 79.895.000 80.874.000 63.851.000 41.129.000 43.993.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 90.837.000 91.599.000 87.639.000 63.761.000 60.344.000
Andre inntekter 2.575.000 4.979.000 1.635.000 1.261.000 3.518.000
Driftsinntekter 93.412.000 96.577.000 89.273.000 65.022.000 63.863.000
Varekostnad -19.952.000 -21.438.000 -21.513.000 -14.165.000 -12.589.000
Lønninger -26.798.000 -24.411.000 -21.060.000 -18.178.000 -17.524.000
Avskrivning -11.944.000 -11.227.000 -10.736.000 -6.070.000 -6.050.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.259.000 -32.063.000 -27.734.000 -23.543.000 -20.465.000
Driftskostnader -87.953.000 -89.139.000 -81.043.000 -61.956.000 -56.628.000
Driftsresultat 5.458.000 7.438.000 8.231.000 3.066.000 7.235.000
Finansinntekter 272.000 235.000 214.000 168.000 154.000
Finanskostnader -1.385.000 -1.088.000 -981.000 -677.000 -738.000
Finans -1.113.000 -853.000 -767.000 -509.000 -584.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 -1.500.000 -500.000 -600.000
Årsresultat 3.390.000 5.108.000 5.656.000 1.901.000 4.799.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 159.000 283.000 258.000
Fast eiendom 5.421.000 5.634.000 5.583.000 5.990.000 6.442.000
Maskiner anlegg 3.515.000 4.837.000 5.603.000 7.372.000 9.087.000
Driftsløsøre 44.323.000 44.804.000 27.047.000 11.655.000 11.295.000
Sum varige driftsmidler 53.258.000 55.276.000 38.233.000 25.016.000 26.824.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.212.000 3.242.000 1.420.000 2.368.000 3.022.000
Sum anleggsmidler 55.471.000 58.518.000 39.812.000 27.667.000 30.105.000
Varebeholdning 373.000 269.000 254.000 655.000 92.000
Kundefordringer 17.220.000 15.578.000 21.136.000 7.253.000 8.925.000
Andre fordringer 1.457.000 1.389.000 1.165.000 455.000 530.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.374.000 5.120.000 1.484.000 5.099.000 4.341.000
Sum omløpsmidler 24.425.000 22.356.000 24.038.000 13.462.000 13.888.000
Sum eiendeler 79.896.000 80.874.000 63.850.000 41.129.000 43.993.000
Sum opptjent egenkapital 24.555.000 23.165.000 20.057.000 15.901.000 14.500.000
Sum egenkapital 25.455.000 24.065.000 20.957.000 16.801.000 15.400.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.425.000 948.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 40.108.000 40.239.000 28.228.000 15.733.000 18.405.000
Leverandørgjeld 3.912.000 8.442.000 5.018.000 2.319.000 3.379.000
Betalbar skatt 478.000 370.000 1.684.000 682.000 1.094.000
Skyldig offentlige avgifter 3.715.000 2.167.000 3.494.000 2.419.000 1.999.000
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 -1.500.000 -500.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 6.226.000 5.591.000 4.471.000 3.176.000 3.716.000
Sum kortsiktig gjeld 14.332.000 16.570.000 14.666.000 8.595.000 10.188.000
Sum gjeld og egenkapital 79.895.000 80.874.000 63.851.000 41.129.000 43.993.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.093.000 5.786.000 9.372.000 4.867.000 3.700.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.3 1.6 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 1.7 1.3 1.6 1.5 1.4
Soliditet 31.9 29.8 32.8 40.8 35.0
Resultatgrad 5.8 7.7 9.2 4.7 11.3
Rentedekningsgrad 3.9 6.8 8.4 4.5 10.0
Gjeldsgrad 2.1 2.4 2 1.4 1.9
Total kapitalrentabilitet 7.2 9.5 13.2 7.9 16.8
Signatur
03.09.2014
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex