Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stene - Johansen Dental AS
Juridisk navn:  Stene - Johansen Dental AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22565378
v/PraksisUtvikling Postboks 6815 St.Olavs plass Parkveien 60 Fax: 22565378
0130 Oslo 254 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 985817340
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/22/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Regnskapsfører: Praksisutvikling As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.53%
Resultat  
  
5600%
Egenkapital  
  
4.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.433.000 1.584.000 2.077.000 1.857.000 2.212.000
Resultat: 57.000 1.000 381.000 3.000 46.000
Egenkapital: 1.252.000 1.197.000 1.196.000 815.000 812.000
Regnskap for  Stene - Johansen Dental AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.433.000 1.584.000 2.077.000 1.857.000 2.212.000
Driftskostnader -1.375.000 -1.583.000 -1.698.000 -1.891.000 -2.170.000
Driftsresultat 57.000 1.000 380.000 -35.000 43.000
Finansinntekter 0 0 0 39.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 0
Finans 0 0 0 37.000 2.000
Resultat før skatt 57.000 1.000 381.000 3.000 46.000
Skattekostnad -2.000 0 0 0 0
Årsresultat 55.000 1.000 381.000 3.000 46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 46.000 46.000 5.000 145.000 148.000
Sum omløpsmidler 1.490.000 1.425.000 1.428.000 941.000 1.014.000
Sum eiendeler 1.536.000 1.471.000 1.433.000 1.086.000 1.162.000
Sum opptjent egenkapital 1.152.000 1.097.000 1.096.000 715.000 712.000
Sum egenkapital 1.252.000 1.197.000 1.196.000 815.000 812.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 283.000 274.000 237.000 272.000 349.000
Sum gjeld og egenkapital 1.535.000 1.471.000 1.433.000 1.087.000 1.161.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.433.000 1.584.000 2.072.000 1.697.000 2.044.000
Andre inntekter 0 0 5.000 160.000 168.000
Driftsinntekter 1.433.000 1.584.000 2.077.000 1.857.000 2.212.000
Varekostnad -296.000 -471.000 -526.000 -477.000 -694.000
Lønninger -753.000 -737.000 -746.000 -903.000 -764.000
Avskrivning 0 0 0 -4.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -326.000 -375.000 -426.000 -507.000 -700.000
Driftskostnader -1.375.000 -1.583.000 -1.698.000 -1.891.000 -2.170.000
Driftsresultat 57.000 1.000 380.000 -35.000 43.000
Finansinntekter 0 0 0 39.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 0
Finans 0 0 0 37.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 55.000 1.000 381.000 3.000 46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 4.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 4.000
Sum finansielle anleggsmidler 46.000 46.000 5.000 145.000 144.000
Sum anleggsmidler 46.000 46.000 5.000 145.000 148.000
Varebeholdning 241.000 208.000 189.000 60.000 85.000
Kundefordringer 401.000 438.000 257.000 408.000 285.000
Andre fordringer 84.000 0 0 0 72.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 765.000 779.000 982.000 473.000 571.000
Sum omløpsmidler 1.490.000 1.425.000 1.428.000 941.000 1.014.000
Sum eiendeler 1.536.000 1.471.000 1.433.000 1.086.000 1.162.000
Sum opptjent egenkapital 1.152.000 1.097.000 1.096.000 715.000 712.000
Sum egenkapital 1.252.000 1.197.000 1.196.000 815.000 812.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 110.000 113.000 56.000 92.000 113.000
Betalbar skatt 2.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 42.000 45.000 48.000 67.000 73.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 130.000 116.000 132.000 113.000 163.000
Sum kortsiktig gjeld 283.000 274.000 237.000 272.000 349.000
Sum gjeld og egenkapital 1.535.000 1.471.000 1.433.000 1.087.000 1.161.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.207.000 1.151.000 1.191.000 669.000 665.000
Likviditetsgrad 1 5.3 5.2 6 3.5 2.9
Likviditetsgrad 2 4.4 4.4 5.2 3.2 2.7
Soliditet 81.6 81.4 83.5 7 69.9
Resultatgrad 4 0.1 18.3 -1.9 1.9
Rentedekningsgrad -17.5
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 3.7 0.1 26.5 0.4 3.9
Signatur
30.01.2007
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex