Stenvaag Holding AS
Juridisk navn:  Stenvaag Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Prost Christies Vei 26 Prost Christies Vei 26 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 989185640
Aksjekapital: 160.000 NOK
Etableringsdato: 12/19/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Spranget Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 7.000 6.000 6.000 8.000
Egenkapital: 402.000 401.000 396.000 391.000 387.000
Regnskap for  Stenvaag Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -4.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Driftsresultat -4.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Finansinntekter 4.000 10.000 10.000 10.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.000 10.000 10.000 10.000 11.000
Resultat før skatt 0 7.000 6.000 6.000 8.000
Skattekostnad 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Årsresultat 0 5.000 5.000 5.000 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 398.000 397.000 393.000 389.000
Sum omløpsmidler 402.000 5.000 1.000 0 0
Sum eiendeler 402.000 403.000 398.000 393.000 389.000
Sum opptjent egenkapital 0 126.000 120.000 115.000 111.000
Sum egenkapital 402.000 401.000 396.000 391.000 387.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 402.000 404.000 398.000 393.000 389.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Driftskostnader -4.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Driftsresultat -4.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Finansinntekter 4.000 10.000 10.000 10.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.000 10.000 10.000 10.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 5.000 5.000 5.000 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 398.000 397.000 393.000 389.000
Sum anleggsmidler 0 398.000 397.000 393.000 389.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 398.000 5.000 1.000 0 0
Sum omløpsmidler 402.000 5.000 1.000 0 0
Sum eiendeler 402.000 403.000 398.000 393.000 389.000
Sum opptjent egenkapital 0 126.000 120.000 115.000 111.000
Sum egenkapital 402.000 401.000 396.000 391.000 387.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 2.000 2.000 2.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 402.000 404.000 398.000 393.000 389.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 402.000 3.000 -1.000 -2.000 -2.000
Likviditetsgrad 1 2.5 0.5 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 2.5 0.5 0 0.1
Soliditet 1 99.5 99.5 99.5 99.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 1.7 1.8 1.8 2.1
Signatur
11.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex