Sterling White Halibut AS
Juridisk navn:  Sterling White Halibut AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51752027
Vormedalsvegen 1956 Vormedalsvegen 1956 Fax: 51754001
4130 Hjelmeland 4130 Hjelmeland
Fylke: Kommune:
Rogaland Hjelmeland
Org.nr: 983356494
Aksjekapital: 10.000.000 NOK
Antall ansatte: 51
Etableringsdato: 4/19/2001
Foretakstype: AS
Tidligere navn: atlantic halibut as
Revisor: Erga Revisjon AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.51%
Resultat  
  
136.71%
Egenkapital  
  
23.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 145.519.000 117.816.000 102.642.000 72.868.000 58.324.000
Resultat: 28.244.000 11.932.000 17.492.000 11.136.000 -120.139.000
Egenkapital: 113.173.000 91.274.000 80.315.000 65.455.000 45.000.000
Regnskap for  Sterling White Halibut AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 145.519.000 117.816.000 102.642.000 72.868.000 58.324.000
Driftskostnader -115.246.000 -103.314.000 -83.873.000 -58.967.000 -177.883.000
Driftsresultat 30.273.000 14.503.000 18.769.000 13.901.000 -119.558.000
Finansinntekter 692.000 507.000 647.000 1.217.000 1.462.000
Finanskostnader -2.720.000 -3.077.000 -1.923.000 -3.983.000 -2.043.000
Finans -2.028.000 -2.570.000 -1.276.000 -2.766.000 -581.000
Resultat før skatt 28.244.000 11.932.000 17.492.000 11.136.000 -120.139.000
Skattekostnad -6.345.000 -974.000 -2.632.000 -6.045.000 33.291.000
Årsresultat 21.899.000 10.958.000 14.860.000 5.091.000 -86.848.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.114.000 15.908.000 13.034.000 5.709.000 6.949.000
Sum omløpsmidler 189.890.000 176.820.000 167.552.000 141.592.000 106.176.000
Sum eiendeler 206.004.000 192.728.000 180.586.000 147.301.000 113.125.000
Sum opptjent egenkapital -36.472.000 -58.371.000 -69.329.000 -84.189.000 -104.645.000
Sum egenkapital 113.173.000 91.274.000 80.315.000 65.455.000 45.000.000
Sum langsiktig gjeld 62.174.000 62.995.000 65.054.000 69.422.000 8.878.000
Sum kortsiktig gjeld 30.657.000 38.459.000 35.216.000 12.424.000 59.247.000
Sum gjeld og egenkapital 206.004.000 192.728.000 180.586.000 147.302.000 113.125.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 144.914.000 117.598.000 101.313.000 72.656.000 58.324.000
Andre inntekter 605.000 218.000 1.329.000 212.000 0
Driftsinntekter 145.519.000 117.816.000 102.642.000 72.868.000 58.324.000
Varekostnad -65.035.000 -58.163.000 -46.819.000 -34.339.000 -30.192.000
Lønninger -30.388.000 -23.992.000 -26.281.000 -24.591.000 -27.445.000
Avskrivning -2.205.000 -2.071.000 -1.946.000 -2.647.000 -2.357.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -6.452.000
Andre driftskostnader -23.967.000 -23.239.000 -24.371.000 -26.560.000 -28.359.000
Driftskostnader -115.246.000 -103.314.000 -83.873.000 -58.967.000 -177.883.000
Driftsresultat 30.273.000 14.503.000 18.769.000 13.901.000 -119.558.000
Finansinntekter 692.000 507.000 647.000 1.217.000 1.462.000
Finanskostnader -2.720.000 -3.077.000 -1.923.000 -3.983.000 -2.043.000
Finans -2.028.000 -2.570.000 -1.276.000 -2.766.000 -581.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 21.899.000 10.958.000 14.860.000 5.091.000 -86.848.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 12.227.000 12.599.000 9.490.000 2.666.000 4.306.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.887.000 3.308.000 3.544.000 3.043.000 2.592.000
Sum varige driftsmidler 16.114.000 15.908.000 13.034.000 5.709.000 6.899.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 50.000
Sum anleggsmidler 16.114.000 15.908.000 13.034.000 5.709.000 6.949.000
Varebeholdning 148.876.000 142.373.000 137.283.000 121.170.000 92.000.000
Kundefordringer 32.229.000 22.130.000 21.607.000 13.300.000 8.849.000
Andre fordringer 3.881.000 7.334.000 7.649.000 1.568.000 2.152.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.904.000 4.983.000 1.013.000 5.554.000 1.037.000
Sum omløpsmidler 189.890.000 176.820.000 167.552.000 141.592.000 106.176.000
Sum eiendeler 206.004.000 192.728.000 180.586.000 147.301.000 113.125.000
Sum opptjent egenkapital -36.472.000 -58.371.000 -69.329.000 -84.189.000 -104.645.000
Sum egenkapital 113.173.000 91.274.000 80.315.000 65.455.000 45.000.000
Sum avsetninger til forpliktelser 24.874.000 18.528.000 17.554.000 14.922.000 8.878.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 4.203.000 7.907.000 0 42.846.000
Sum langsiktig gjeld 62.174.000 62.995.000 65.054.000 69.422.000 8.878.000
Leverandørgjeld 23.502.000 27.223.000 21.069.000 6.887.000 9.661.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.484.000 1.394.000 1.236.000 1.222.000 1.578.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.671.000 5.638.000 5.003.000 4.315.000 5.163.000
Sum kortsiktig gjeld 30.657.000 38.459.000 35.216.000 12.424.000 59.247.000
Sum gjeld og egenkapital 206.004.000 192.728.000 180.586.000 147.302.000 113.125.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 159.233.000 138.361.000 132.336.000 129.168.000 46.929.000
Likviditetsgrad 1 6.2 4.6 4.8 11. 1.8
Likviditetsgrad 2 1.3 0.9 0.9 1.6 0.3
Soliditet 54.9 47.4 44.5 44.4 39.8
Resultatgrad 20.8 12.3 18.3 19.1 -205.0
Rentedekningsgrad 11.1 4.7 9.8 3.5 -57.8
Gjeldsgrad 0.8 1.1 1.2 1.3 1.5
Total kapitalrentabilitet 1 7.8 10.8 10.3 -104.4
Signatur
13.11.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex