Stewa AS
Juridisk navn:  Stewa AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90507428
Torsnesveien 13 Torsnesveien 13 Fax:
1630 Gamle Fredrikstad 1630 Gamle Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 988951110
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 11/17/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Din Regnskapspartner Lise Hoff Johan
Utvikling:
Omsetning  
  
2362.5%
Resultat  
  
-31.91%
Egenkapital  
  
-2.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 788.000 32.000 11.000 0 316.000
Resultat: -401.000 -304.000 -154.000 -391.000 16.158.000
Egenkapital: 8.982.000 9.224.000 9.537.000 14.339.000 14.730.000
Regnskap for  Stewa AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 788.000 32.000 11.000 0 316.000
Driftskostnader -1.584.000 -133.000 -635.000 -771.000 -152.000
Driftsresultat -798.000 -101.000 -625.000 -772.000 163.000
Finansinntekter 414.000 138.000 471.000 384.000 16.145.000
Finanskostnader -17.000 -341.000 0 -3.000 -150.000
Finans 397.000 -203.000 471.000 381.000 15.995.000
Resultat før skatt -401.000 -304.000 -154.000 -391.000 16.158.000
Skattekostnad 160.000 -9.000 -48.000 0 -40.000
Årsresultat -241.000 -313.000 -202.000 -391.000 16.118.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.002.000 6.250.000 7.592.000 8.917.000 12.364.000
Sum omløpsmidler 3.169.000 3.044.000 2.406.000 5.880.000 3.984.000
Sum eiendeler 9.171.000 9.294.000 9.998.000 14.797.000 16.348.000
Sum opptjent egenkapital 8.882.000 9.124.000 9.437.000 14.239.000 14.630.000
Sum egenkapital 8.982.000 9.224.000 9.537.000 14.339.000 14.730.000
Sum langsiktig gjeld 0 9.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 190.000 61.000 461.000 458.000 1.618.000
Sum gjeld og egenkapital 9.172.000 9.294.000 9.998.000 14.797.000 16.348.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 740.000 8.000 11.000 0 316.000
Andre inntekter 48.000 24.000 0 0 0
Driftsinntekter 788.000 32.000 11.000 0 316.000
Varekostnad -345.000 -1.000 -8.000 -6.000 0
Lønninger -583.000 0 0 -187.000 -59.000
Avskrivning -97.000 0 -3.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -559.000 -132.000 -624.000 -578.000 -93.000
Driftskostnader -1.584.000 -133.000 -635.000 -771.000 -152.000
Driftsresultat -798.000 -101.000 -625.000 -772.000 163.000
Finansinntekter 414.000 138.000 471.000 384.000 16.145.000
Finanskostnader -17.000 -341.000 0 -3.000 -150.000
Finans 397.000 -203.000 471.000 381.000 15.995.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -4.600.000 0 -1.500.000
Årsresultat -241.000 -313.000 -202.000 -391.000 16.118.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 150.000 0 0 0 0
Fast eiendom 65.000 65.000 65.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 389.000 486.000 27.000 30.000 0
Sum varige driftsmidler 454.000 551.000 92.000 30.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.398.000 5.699.000 7.501.000 8.887.000 12.364.000
Sum anleggsmidler 6.002.000 6.250.000 7.592.000 8.917.000 12.364.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 85.000 0 0 0 79.000
Andre fordringer 0 0 0 30.000 1.309.000
Sum investeringer 3.023.000 2.677.000 2.346.000 3.765.000 0
Kasse, bank 62.000 367.000 60.000 2.085.000 2.596.000
Sum omløpsmidler 3.169.000 3.044.000 2.406.000 5.880.000 3.984.000
Sum eiendeler 9.171.000 9.294.000 9.998.000 14.797.000 16.348.000
Sum opptjent egenkapital 8.882.000 9.124.000 9.437.000 14.239.000 14.630.000
Sum egenkapital 8.982.000 9.224.000 9.537.000 14.339.000 14.730.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 9.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 9.000 0 0 0
Leverandørgjeld 14.000 2.000 4.000 7.000 0
Betalbar skatt 0 0 48.000 0 40.000
Skyldig offentlige avgifter 41.000 -4.000 -1.000 91.000 78.000
Utbytte 0 0 -4.600.000 0 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 134.000 63.000 410.000 360.000 1.500.000
Sum kortsiktig gjeld 190.000 61.000 461.000 458.000 1.618.000
Sum gjeld og egenkapital 9.172.000 9.294.000 9.998.000 14.797.000 16.348.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.979.000 2.983.000 1.945.000 5.422.000 2.366.000
Likviditetsgrad 1 16.7 49.9 5.2 12.8 2.5
Likviditetsgrad 2 16.7 49.9 5.2 12.8 2.5
Soliditet 97.9 99.2 95.4 96.9 90.1
Resultatgrad -101.3 -315.6 -5681.8 51.6
Rentedekningsgrad -46.9 -0.3 -257.3 108.7
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet -4.2 0.4 -1.5 -2.6 99.8
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex