Stian G Invest AS
Juridisk navn:  Stian G Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92868579
Søreidneset 74 Søreidneset 74 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 990493502
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/20/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Saga Regnskap Hønefoss As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-51.06%
Egenkapital  
  
-10.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 185.000 378.000 292.000 372.000 -44.000
Egenkapital: 572.000 636.000 858.000 711.000 339.000
Regnskap for  Stian G Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -26.000 -24.000 -18.000 -133.000 -51.000
Driftsresultat -26.000 -24.000 -18.000 -133.000 -51.000
Finansinntekter 211.000 402.000 310.000 510.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 -5.000 0
Finans 211.000 402.000 310.000 505.000 7.000
Resultat før skatt 185.000 378.000 292.000 372.000 -44.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 185.000 378.000 292.000 372.000 -44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 490.000 479.000 468.000 458.000 448.000
Sum omløpsmidler 246.000 172.000 415.000 324.000 38.000
Sum eiendeler 736.000 651.000 883.000 782.000 486.000
Sum opptjent egenkapital 472.000 536.000 758.000 611.000 239.000
Sum egenkapital 572.000 636.000 858.000 711.000 339.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 164.000 14.000 25.000 71.000 147.000
Sum gjeld og egenkapital 736.000 650.000 883.000 782.000 486.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.000 -24.000 -18.000 -133.000 -51.000
Driftskostnader -26.000 -24.000 -18.000 -133.000 -51.000
Driftsresultat -26.000 -24.000 -18.000 -133.000 -51.000
Finansinntekter 211.000 402.000 310.000 510.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 -5.000 0
Finans 211.000 402.000 310.000 505.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -150.000 0 0 0 0
Årsresultat 185.000 378.000 292.000 372.000 -44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 490.000 479.000 468.000 458.000 448.000
Sum anleggsmidler 490.000 479.000 468.000 458.000 448.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 250.000 38.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 246.000 172.000 415.000 74.000 0
Sum omløpsmidler 246.000 172.000 415.000 324.000 38.000
Sum eiendeler 736.000 651.000 883.000 782.000 486.000
Sum opptjent egenkapital 472.000 536.000 758.000 611.000 239.000
Sum egenkapital 572.000 636.000 858.000 711.000 339.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 40.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 104.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -150.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.000 14.000 25.000 31.000 43.000
Sum kortsiktig gjeld 164.000 14.000 25.000 71.000 147.000
Sum gjeld og egenkapital 736.000 650.000 883.000 782.000 486.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 82.000 158.000 390.000 253.000 -109.000
Likviditetsgrad 1 1.5 12.3 16.6 4.6 0.3
Likviditetsgrad 2 1.5 12.3 16.6 4.6 0.3
Soliditet 77.7 97.8 97.2 90.9 69.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 75.4
Gjeldsgrad 0.3 0 0 0.1 0.4
Total kapitalrentabilitet 25.1 58.2 33.1 48.2 -9.1
Signatur
07.09.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex