Stian L Invest AS
Juridisk navn:  Stian L Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
v/Prosjektkonsult C. Sundts gate 51 C. Sundts Gate 51 Fax:
5004 Bergen 5004 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 993346721
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/25/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-106.45%
Egenkapital  
  
-1.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -10.000 155.000 27.000 76.000 166.000
Egenkapital: 3.980.000 4.040.000 3.959.000 4.057.000 4.082.000
Regnskap for  Stian L Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -21.000 -31.000 -36.000 -34.000 -41.000
Driftsresultat -21.000 -31.000 -36.000 -34.000 -41.000
Finansinntekter 11.000 187.000 63.000 110.000 207.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 11.000 187.000 63.000 110.000 207.000
Resultat før skatt -10.000 155.000 27.000 76.000 166.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 155.000 27.000 76.000 166.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.431.000 3.529.000 3.628.000 3.659.000 3.758.000
Sum omløpsmidler 602.000 590.000 466.000 503.000 439.000
Sum eiendeler 4.033.000 4.119.000 4.094.000 4.162.000 4.197.000
Sum opptjent egenkapital 101.000 161.000 81.000 179.000 203.000
Sum egenkapital 3.980.000 4.040.000 3.959.000 4.057.000 4.082.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 10.000
Sum kortsiktig gjeld 53.000 80.000 135.000 104.000 105.000
Sum gjeld og egenkapital 4.033.000 4.120.000 4.095.000 4.162.000 4.197.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.000 -31.000 -36.000 -34.000 -41.000
Driftskostnader -21.000 -31.000 -36.000 -34.000 -41.000
Driftsresultat -21.000 -31.000 -36.000 -34.000 -41.000
Finansinntekter 11.000 187.000 63.000 110.000 207.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 11.000 187.000 63.000 110.000 207.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -50.000 -75.000 -125.000 -100.000 -100.000
Årsresultat -10.000 155.000 27.000 76.000 166.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.431.000 3.529.000 3.628.000 3.659.000 3.758.000
Sum anleggsmidler 3.431.000 3.529.000 3.628.000 3.659.000 3.758.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 7.000 9.000 10.000 14.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 595.000 582.000 456.000 489.000 421.000
Sum omløpsmidler 602.000 590.000 466.000 503.000 439.000
Sum eiendeler 4.033.000 4.119.000 4.094.000 4.162.000 4.197.000
Sum opptjent egenkapital 101.000 161.000 81.000 179.000 203.000
Sum egenkapital 3.980.000 4.040.000 3.959.000 4.057.000 4.082.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 10.000
Leverandørgjeld 3.000 5.000 10.000 4.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -50.000 -75.000 -125.000 -100.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 100.000 0
Sum kortsiktig gjeld 53.000 80.000 135.000 104.000 105.000
Sum gjeld og egenkapital 4.033.000 4.120.000 4.095.000 4.162.000 4.197.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 549.000 510.000 331.000 399.000 334.000
Likviditetsgrad 1 11.4 7.4 3.5 4.8 4.2
Likviditetsgrad 2 11.4 7.4 3.5 4.8 4.2
Soliditet 98.7 98.1 96.7 97.5 97.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.2 3.8 0.7 1.8 4.0
Signatur
09.08.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex