Stiftelse 99
Juridisk navn:  Stiftelse 99
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55239116
C/O Frode Mannsåker Gutenbergsveien 25 C/O Frode Mannsåker Gutenbergsveien 25 Fax: 55239139
5034 Bergen 5034 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 980463141
Aksjekapital: 291.000 NOK
Etableringsdato: 1/18/1999
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-77.78%
Resultat  
  
-85.29%
Egenkapital  
  
1.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.000 36.000 17.000 21.000 15.000
Resultat: 5.000 34.000 -1.000 19.000 12.000
Egenkapital: 296.000 291.000 258.000 259.000 239.000
Regnskap for  Stiftelse 99
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.000 36.000 17.000 21.000 15.000
Driftskostnader -5.000 -4.000 -20.000 -4.000 -8.000
Driftsresultat 2.000 32.000 -3.000 17.000 7.000
Finansinntekter 3.000 2.000 2.000 2.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 2.000 2.000 2.000 5.000
Resultat før skatt 5.000 34.000 -1.000 19.000 12.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 34.000 -1.000 19.000 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 296.000 291.000 258.000 259.000 239.000
Sum eiendeler 296.000 291.000 258.000 259.000 239.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 296.000 291.000 258.000 259.000 239.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 296.000 291.000 258.000 259.000 239.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.000 8.000 17.000 0 0
Andre inntekter 0 28.000 0 21.000 15.000
Driftsinntekter 8.000 36.000 17.000 21.000 15.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -4.000 -20.000 -4.000 -8.000
Driftskostnader -5.000 -4.000 -20.000 -4.000 -8.000
Driftsresultat 2.000 32.000 -3.000 17.000 7.000
Finansinntekter 3.000 2.000 2.000 2.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 2.000 2.000 2.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 34.000 -1.000 19.000 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 296.000 291.000 258.000 259.000 239.000
Sum omløpsmidler 296.000 291.000 258.000 259.000 239.000
Sum eiendeler 296.000 291.000 258.000 259.000 239.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 296.000 291.000 258.000 259.000 239.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 296.000 291.000 258.000 259.000 239.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 296.000 291.000 258.000 259.000 239.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad 2 88.9 -17.6 8 46.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 1.7 11.7 -0.4 7.3 5.0
Signatur
09.12.2015
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex