Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelse For Nødhjelp Og Misjon
Juridisk navn:  Stiftelse For Nødhjelp Og Misjon
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94586830
Dynestøl Dynestøl Fax:
4646 Finsland 4646 Finsland
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 977108942
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/1/1997 1
Foretakstype: STI
Revisor: Revisjon Sør AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-31.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -18.000 -18.000 -27.000 -33.000 -38.000
Egenkapital: 41.000 60.000 78.000 104.000 137.000
Regnskap for  Stiftelse For Nødhjelp Og Misjon
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -18.000 -18.000 -27.000 -33.000 -40.000
Driftsresultat -18.000 -18.000 -27.000 -33.000 -40.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 2.000
Resultat før skatt -18.000 -18.000 -27.000 -33.000 -38.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -18.000 -18.000 -27.000 -33.000 -38.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 41.000 60.000 78.000 104.000 137.000
Sum eiendeler 41.000 60.000 78.000 104.000 137.000
Sum opptjent egenkapital -9.000 10.000 19.000 54.000 87.000
Sum egenkapital 41.000 60.000 78.000 104.000 137.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 41.000 60.000 77.000 104.000 137.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -18.000 -27.000 -33.000 -40.000
Driftskostnader -18.000 -18.000 -27.000 -33.000 -40.000
Driftsresultat -18.000 -18.000 -27.000 -33.000 -40.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -18.000 -18.000 -27.000 -33.000 -38.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 1.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 8.000 0
Sum investeringer 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Kasse, bank 35.000 54.000 71.000 90.000 131.000
Sum omløpsmidler 41.000 60.000 78.000 104.000 137.000
Sum eiendeler 41.000 60.000 78.000 104.000 137.000
Sum opptjent egenkapital -9.000 10.000 19.000 54.000 87.000
Sum egenkapital 41.000 60.000 78.000 104.000 137.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 41.000 60.000 77.000 104.000 137.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 41.000 60.000 78.000 104.000 137.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -43.9 - -34.6 -31.7 -27.7
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex