Stiftelse Frogner Menighetshus
Juridisk navn:  Stiftelse Frogner Menighetshus
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32846277
Klokkersvingen 1 Klokkersvingen 1 Fax: 32846277
3403 Lier 3403 Lier
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 983862942
Aksjekapital: 4.642.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 2/18/2002
Foretakstype: STI
Revisor: Mehren Revisjon AS
Regnskapsfører: Lier Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.37%
Resultat  
  
-283.8%
Egenkapital  
  
-8.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 748.000 844.000 862.000 840.000 831.000
Resultat: -545.000 -142.000 -67.000 23.000 -95.000
Egenkapital: 5.606.000 6.151.000 6.293.000 6.360.000 6.337.000
Regnskap for  Stiftelse Frogner Menighetshus
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 748.000 844.000 862.000 840.000 831.000
Driftskostnader -1.286.000 -976.000 -918.000 -808.000 -922.000
Driftsresultat -538.000 -133.000 -56.000 33.000 -91.000
Finansinntekter 8.000 5.000 6.000 6.000 11.000
Finanskostnader -15.000 -15.000 -17.000 -15.000 -15.000
Finans -7.000 -10.000 -11.000 -9.000 -4.000
Resultat før skatt -545.000 -142.000 -67.000 23.000 -95.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -545.000 -142.000 -67.000 23.000 -95.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.104.000 5.143.000 5.278.000 5.413.000 5.548.000
Sum omløpsmidler 1.024.000 1.550.000 1.558.000 1.478.000 1.329.000
Sum eiendeler 6.128.000 6.693.000 6.836.000 6.891.000 6.877.000
Sum opptjent egenkapital 965.000 1.510.000 1.652.000 1.719.000 1.696.000
Sum egenkapital 5.606.000 6.151.000 6.293.000 6.360.000 6.337.000
Sum langsiktig gjeld 492.000 487.000 492.000 498.000 502.000
Sum kortsiktig gjeld 30.000 55.000 50.000 33.000 37.000
Sum gjeld og egenkapital 6.129.000 6.694.000 6.836.000 6.892.000 6.877.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 524.000 500.000 522.000 489.000 480.000
Andre inntekter 223.000 344.000 340.000 351.000 351.000
Driftsinntekter 748.000 844.000 862.000 840.000 831.000
Varekostnad -75.000 -107.000 -98.000 -85.000 -106.000
Lønninger -58.000 -41.000 -41.000 -50.000 -47.000
Avskrivning -141.000 -135.000 -135.000 -135.000 -135.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.012.000 -693.000 -644.000 -538.000 -634.000
Driftskostnader -1.286.000 -976.000 -918.000 -808.000 -922.000
Driftsresultat -538.000 -133.000 -56.000 33.000 -91.000
Finansinntekter 8.000 5.000 6.000 6.000 11.000
Finanskostnader -15.000 -15.000 -17.000 -15.000 -15.000
Finans -7.000 -10.000 -11.000 -9.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -545.000 -142.000 -67.000 23.000 -95.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.049.000 5.143.000 5.278.000 5.413.000 5.548.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 55.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.104.000 5.143.000 5.278.000 5.413.000 5.548.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.104.000 5.143.000 5.278.000 5.413.000 5.548.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 38.000 62.000 87.000 102.000 137.000
Andre fordringer 7.000 7.000 7.000 6.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 980.000 1.481.000 1.464.000 1.369.000 1.192.000
Sum omløpsmidler 1.024.000 1.550.000 1.558.000 1.478.000 1.329.000
Sum eiendeler 6.128.000 6.693.000 6.836.000 6.891.000 6.877.000
Sum opptjent egenkapital 965.000 1.510.000 1.652.000 1.719.000 1.696.000
Sum egenkapital 5.606.000 6.151.000 6.293.000 6.360.000 6.337.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 492.000 487.000 492.000 498.000 502.000
Leverandørgjeld 22.000 51.000 45.000 2.000 32.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 4.000 4.000 30.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 30.000 55.000 50.000 33.000 37.000
Sum gjeld og egenkapital 6.129.000 6.694.000 6.836.000 6.892.000 6.877.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 994.000 1.495.000 1.508.000 1.445.000 1.292.000
Likviditetsgrad 1 34.1 28.2 31.2 44.8 35.9
Likviditetsgrad 2 34.1 28.2 31.2 44.8 36.0
Soliditet 91.5 91.9 92.1 92.3 92.2
Resultatgrad -71.9 -15.8 -6.5 3.9 -11.0
Rentedekningsgrad -35.9 -8.9 -3.3 2.2 -5.3
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -8.6 -1.9 -0.7 0.6 -1.2
Signatur
09.12.2015
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex