Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Åkra Blå Kors
Juridisk navn:  Stiftelsen Åkra Blå Kors
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91349851
Postboks 5 Sjøenvegen 54B Fax:
4296 Åkrehamn 4270 Åkrehamn
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 980245098
Aksjekapital: 1.120.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 10/9/1998
Foretakstype: STI
Revisor: Reidar Sund Revisjon AS
Regnskapsfører: Wilcom As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.57%
Resultat  
  
122.88%
Egenkapital  
  
17.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.610.000 3.325.000 3.041.000 2.606.000 2.418.000
Resultat: 263.000 118.000 125.000 154.000 136.000
Egenkapital: 1.758.000 1.495.000 1.378.000 1.253.000 1.099.000
Regnskap for  Stiftelsen Åkra Blå Kors
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.610.000 3.325.000 3.041.000 2.606.000 2.418.000
Driftskostnader -3.216.000 -2.962.000 -2.739.000 -2.280.000 -2.087.000
Driftsresultat 393.000 363.000 301.000 325.000 332.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -131.000 -246.000 -177.000 -172.000 -196.000
Finans -131.000 -246.000 -177.000 -172.000 -196.000
Resultat før skatt 263.000 118.000 125.000 154.000 136.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 263.000 118.000 125.000 154.000 136.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.529.000 8.579.000 8.790.000 6.067.000 5.400.000
Sum omløpsmidler 965.000 701.000 611.000 668.000 398.000
Sum eiendeler 9.494.000 9.280.000 9.401.000 6.735.000 5.798.000
Sum opptjent egenkapital 638.000 375.000 257.000 133.000 -21.000
Sum egenkapital 1.758.000 1.495.000 1.378.000 1.253.000 1.099.000
Sum langsiktig gjeld 7.332.000 7.234.000 7.376.000 5.128.000 4.486.000
Sum kortsiktig gjeld 404.000 551.000 647.000 354.000 213.000
Sum gjeld og egenkapital 9.494.000 9.280.000 9.400.000 6.735.000 5.798.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.513.000 1.591.000 1.637.000 1.766.000 1.737.000
Andre inntekter 2.097.000 1.733.000 1.404.000 840.000 681.000
Driftsinntekter 3.610.000 3.325.000 3.041.000 2.606.000 2.418.000
Varekostnad -773.000 -794.000 -894.000 -870.000 -848.000
Lønninger -710.000 -1.001.000 -878.000 -716.000 -668.000
Avskrivning -226.000 -211.000 -163.000 -123.000 -91.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.507.000 -956.000 -804.000 -571.000 -480.000
Driftskostnader -3.216.000 -2.962.000 -2.739.000 -2.280.000 -2.087.000
Driftsresultat 393.000 363.000 301.000 325.000 332.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -131.000 -246.000 -177.000 -172.000 -196.000
Finans -131.000 -246.000 -177.000 -172.000 -196.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 263.000 118.000 125.000 154.000 136.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.128.000 8.280.000 8.432.000 5.957.000 5.370.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 1.000
Driftsløsøre 401.000 299.000 358.000 110.000 29.000
Sum varige driftsmidler 8.529.000 8.579.000 8.790.000 6.067.000 5.400.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.529.000 8.579.000 8.790.000 6.067.000 5.400.000
Varebeholdning 10.000 10.000 10.000 12.000 0
Kundefordringer 89.000 99.000 25.000 36.000 86.000
Andre fordringer 8.000 4.000 0 0 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 858.000 588.000 576.000 620.000 309.000
Sum omløpsmidler 965.000 701.000 611.000 668.000 398.000
Sum eiendeler 9.494.000 9.280.000 9.401.000 6.735.000 5.798.000
Sum opptjent egenkapital 638.000 375.000 257.000 133.000 -21.000
Sum egenkapital 1.758.000 1.495.000 1.378.000 1.253.000 1.099.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.332.000 7.234.000 7.376.000 5.128.000 4.486.000
Leverandørgjeld 170.000 50.000 314.000 132.000 75.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 102.000 107.000 102.000 98.000 61.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 132.000 395.000 231.000 124.000 77.000
Sum kortsiktig gjeld 404.000 551.000 647.000 354.000 213.000
Sum gjeld og egenkapital 9.494.000 9.280.000 9.400.000 6.735.000 5.798.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 561.000 150.000 -36.000 314.000 185.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.3 0.9 1.9 1.9
Likviditetsgrad 2 2.4 1.3 0.9 1.9 1.9
Soliditet 18.5 16.1 14.7 18.6 19.0
Resultatgrad 10.9 10.9 9.9 12.5 13.7
Rentedekningsgrad 3 1.5 1.7 1.9 1.7
Gjeldsgrad 4.4 5.2 5.8 4.4 4.3
Total kapitalrentabilitet 4.1 3.9 3.2 4.8 5.7
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex