Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Åkrehamn Kystmuseum
Juridisk navn:  Stiftelsen Åkrehamn Kystmuseum
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52835265
Boktavegen 17 Boktavegen 17 Fax:
4270 Åkrehamn 4270 Åkrehamn
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 977144140
Aksjekapital: 829.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/5/1990 1
Foretakstype: STI
Revisor: Reidar Sund Revisjon AS
Regnskapsfører: Bøhn Regnskap A/S
Utvikling:
Omsetning  
  
10.92%
Resultat  
  
58.74%
Egenkapital  
  
7.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.581.000 2.327.000 2.099.000 2.318.000 2.169.000
Resultat: 654.000 412.000 230.000 371.000 488.000
Egenkapital: 3.919.000 3.660.000 3.564.000 3.599.000 3.548.000
Regnskap for  Stiftelsen Åkrehamn Kystmuseum
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.581.000 2.327.000 2.099.000 2.318.000 2.169.000
Driftskostnader -1.947.000 -1.932.000 -1.884.000 -1.963.000 -1.706.000
Driftsresultat 634.000 396.000 217.000 355.000 463.000
Finansinntekter 20.000 16.000 16.000 17.000 24.000
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 0 0
Finans 19.000 16.000 14.000 17.000 24.000
Resultat før skatt 654.000 412.000 230.000 371.000 488.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 654.000 412.000 230.000 371.000 488.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.465.000 1.517.000 1.578.000 1.650.000 1.699.000
Sum omløpsmidler 2.939.000 2.490.000 2.331.000 2.285.000 2.138.000
Sum eiendeler 4.404.000 4.007.000 3.909.000 3.935.000 3.837.000
Sum opptjent egenkapital 3.090.000 2.831.000 2.735.000 2.770.000 2.719.000
Sum egenkapital 3.919.000 3.660.000 3.564.000 3.599.000 3.548.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 13.000 13.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 486.000 347.000 332.000 323.000 276.000
Sum gjeld og egenkapital 4.405.000 4.007.000 3.909.000 3.935.000 3.837.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.192.000 2.064.000 1.846.000 2.069.000 1.877.000
Andre inntekter 389.000 264.000 253.000 249.000 292.000
Driftsinntekter 2.581.000 2.327.000 2.099.000 2.318.000 2.169.000
Varekostnad -1.239.000 -1.233.000 -1.201.000 -1.282.000 -1.162.000
Lønninger -47.000 -81.000 -77.000 -41.000 -38.000
Avskrivning -52.000 -61.000 -72.000 -69.000 -68.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -609.000 -557.000 -534.000 -571.000 -438.000
Driftskostnader -1.947.000 -1.932.000 -1.884.000 -1.963.000 -1.706.000
Driftsresultat 634.000 396.000 217.000 355.000 463.000
Finansinntekter 20.000 16.000 16.000 17.000 24.000
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 0 0
Finans 19.000 16.000 14.000 17.000 24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 654.000 412.000 230.000 371.000 488.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.384.000 1.416.000 1.448.000 1.480.000 1.512.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 7.000 11.000 23.000 47.000 49.000
Sum varige driftsmidler 1.465.000 1.517.000 1.578.000 1.650.000 1.699.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.465.000 1.517.000 1.578.000 1.650.000 1.699.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 2.000 0
Andre fordringer 13.000 12.000 10.000 22.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.926.000 2.478.000 2.321.000 2.261.000 2.128.000
Sum omløpsmidler 2.939.000 2.490.000 2.331.000 2.285.000 2.138.000
Sum eiendeler 4.404.000 4.007.000 3.909.000 3.935.000 3.837.000
Sum opptjent egenkapital 3.090.000 2.831.000 2.735.000 2.770.000 2.719.000
Sum egenkapital 3.919.000 3.660.000 3.564.000 3.599.000 3.548.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 13.000 13.000 13.000
Leverandørgjeld 14.000 0 13.000 24.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 472.000 347.000 319.000 299.000 270.000
Sum kortsiktig gjeld 486.000 347.000 332.000 323.000 276.000
Sum gjeld og egenkapital 4.405.000 4.007.000 3.909.000 3.935.000 3.837.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.453.000 2.143.000 1.999.000 1.962.000 1.862.000
Likviditetsgrad 1 6 7.2 7 7.1 7.7
Likviditetsgrad 2 6 7.2 7 7.1 7.8
Soliditet 8 91.3 91.2 91.5 92.5
Resultatgrad 24.6 1 10.3 15.3 21.3
Rentedekningsgrad 6 108.5
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 14.8 10.3 6 9.5 12.7
Signatur
09.12.2015
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex