Stiftelsen 5. Etg. Håndverkergården
Juridisk navn:  Stiftelsen 5. Etg. Håndverkergården
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nedre Storgate 13 Nedre Storgate 13 Fax:
3015 Drammen 3015 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 913475569
Aksjekapital: 2.300.000 NOK
Etableringsdato: 10/5/1994
Foretakstype: STI
Revisor: Per Arne Sveum
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-0.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -2.000
Egenkapital: 2.345.000 2.353.000 2.361.000 2.369.000 2.377.000
Regnskap for  Stiftelsen 5. Etg. Håndverkergården
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -2.000
Driftsresultat -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -2.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.351.000 2.351.000 2.351.000 2.351.000 2.351.000
Sum omløpsmidler 4.000 4.000 12.000 20.000 29.000
Sum eiendeler 2.355.000 2.355.000 2.363.000 2.371.000 2.380.000
Sum opptjent egenkapital 45.000 53.000 61.000 69.000 77.000
Sum egenkapital 2.345.000 2.353.000 2.361.000 2.369.000 2.377.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 2.355.000 2.355.000 2.363.000 2.371.000 2.379.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -2.000
Driftskostnader -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -2.000
Driftsresultat -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.351.000 2.351.000 2.351.000 2.351.000 2.351.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.351.000 2.351.000 2.351.000 2.351.000 2.351.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.351.000 2.351.000 2.351.000 2.351.000 2.351.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 4.000 12.000 20.000 29.000
Sum omløpsmidler 4.000 4.000 12.000 20.000 29.000
Sum eiendeler 2.355.000 2.355.000 2.363.000 2.371.000 2.380.000
Sum opptjent egenkapital 45.000 53.000 61.000 69.000 77.000
Sum egenkapital 2.345.000 2.353.000 2.361.000 2.369.000 2.377.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 2.355.000 2.355.000 2.363.000 2.371.000 2.379.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.000 2.000 10.000 18.000 27.000
Likviditetsgrad 1 0.4 2 6 1 14.5
Likviditetsgrad 2 0.4 2 6 1 14.6
Soliditet 99.6 99.9 99.9 99.9 99.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.1
Signatur
09.06.2020
STYRETS LEDER OG MINST TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex