Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Aftenskolen - Stavanger Høyres Opplæringsfond
Juridisk navn:  Stiftelsen Aftenskolen - Stavanger Høyres Opplæringsfond
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51567720
Nygata 9 Nygata 9 Fax: 51524345
4006 Stavanger 4006 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 977291062
Aksjekapital: 4.000.000 NOK
Etableringsdato: 8/15/1995
Foretakstype: STI
Revisor: Capax As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
215%
Egenkapital  
  
2.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 115.000 -100.000 176.000 742.000 445.000
Egenkapital: 4.212.000 4.097.000 4.197.000 4.021.000 3.279.000
Regnskap for  Stiftelsen Aftenskolen - Stavanger Høyres Opplæringsfond
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -45.000 -156.000 -169.000 -28.000 -39.000
Driftsresultat -45.000 -156.000 -169.000 -28.000 -39.000
Finansinntekter 159.000 56.000 346.000 770.000 540.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -56.000
Finans 159.000 56.000 346.000 770.000 484.000
Resultat før skatt 115.000 -100.000 176.000 742.000 445.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 115.000 -100.000 176.000 742.000 445.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.160.000 0 0 37.000 567.000
Sum omløpsmidler 52.000 4.097.000 4.197.000 3.984.000 2.712.000
Sum eiendeler 4.212.000 4.097.000 4.197.000 4.021.000 3.279.000
Sum opptjent egenkapital 212.000 -1.990.000 -1.889.000 -2.065.000 -2.807.000
Sum egenkapital 4.212.000 4.097.000 4.197.000 4.021.000 3.279.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 4.212.000 4.096.000 4.197.000 4.021.000 3.279.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -45.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -143.000 -156.000 -15.000 -26.000
Driftskostnader -45.000 -156.000 -169.000 -28.000 -39.000
Driftsresultat -45.000 -156.000 -169.000 -28.000 -39.000
Finansinntekter 159.000 56.000 346.000 770.000 540.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -56.000
Finans 159.000 56.000 346.000 770.000 484.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 115.000 -100.000 176.000 742.000 445.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.160.000 0 0 37.000 567.000
Sum anleggsmidler 4.160.000 0 0 37.000 567.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 4.060.000 4.181.000 0 0
Kasse, bank 52.000 37.000 15.000 3.984.000 2.712.000
Sum omløpsmidler 52.000 4.097.000 4.197.000 3.984.000 2.712.000
Sum eiendeler 4.212.000 4.097.000 4.197.000 4.021.000 3.279.000
Sum opptjent egenkapital 212.000 -1.990.000 -1.889.000 -2.065.000 -2.807.000
Sum egenkapital 4.212.000 4.097.000 4.197.000 4.021.000 3.279.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 4.212.000 4.096.000 4.197.000 4.021.000 3.279.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 52.000 4.097.000 4.197.000 3.984.000 2.712.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 8.9
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.7 -2.4 4.2 18.5 15.3
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex