Stiftelsen Agathe Gøthesens Minne
Juridisk navn:  Stiftelsen Agathe Gøthesens Minne
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33393193
C/O Reinert Langestrandveien 59 C/O Reinert Langestrandveien 59 Fax:
3148 Hvasser 3148 Hvasser
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Færder
Org.nr: 996160831
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/30/2010
Foretakstype: STI
Revisor: Revisjonsselskapet J Bruserud & Co As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-400%
Egenkapital  
  
-2.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -10.000 -2.000 1.000 -18.000 -62.000
Egenkapital: 378.000 388.000 390.000 389.000 407.000
Regnskap for  Stiftelsen Agathe Gøthesens Minne
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -14.000 -5.000 -2.000 -21.000 -69.000
Driftsresultat -14.000 -5.000 -2.000 -21.000 -69.000
Finansinntekter 4.000 3.000 3.000 3.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.000 3.000 3.000 3.000 7.000
Resultat før skatt -10.000 -2.000 1.000 -18.000 -62.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 -2.000 1.000 -18.000 -62.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 378.000 388.000 390.000 389.000 407.000
Sum eiendeler 378.000 388.000 390.000 389.000 407.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 378.000 388.000 390.000 389.000 407.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 378.000 388.000 390.000 389.000 407.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -5.000 -2.000 -21.000 -69.000
Driftskostnader -14.000 -5.000 -2.000 -21.000 -69.000
Driftsresultat -14.000 -5.000 -2.000 -21.000 -69.000
Finansinntekter 4.000 3.000 3.000 3.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.000 3.000 3.000 3.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 -2.000 1.000 -18.000 -62.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 378.000 388.000 390.000 389.000 407.000
Sum omløpsmidler 378.000 388.000 390.000 389.000 407.000
Sum eiendeler 378.000 388.000 390.000 389.000 407.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 378.000 388.000 390.000 389.000 407.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 378.000 388.000 390.000 389.000 407.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 378.000 388.000 390.000 389.000 407.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -2.6 -0.5 0.3 -4.6 -15.2
Signatur
14.08.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex