Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Agderforskning
Juridisk navn:  Stiftelsen Agderforskning
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48010520
Universitetsveien 19 Universitetsveien 19 Fax: 38142201
4630 Kristiansand S 4630 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 970895949
Aksjekapital: 8.209.500 NOK
Etableringsdato: 5/30/1985
Foretakstype: STI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
99.04%
Egenkapital  
  
-0.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -29.000 -3.013.000 -50.000 1.015.000 -40.000
Egenkapital: 3.084.000 3.114.000 6.126.000 6.177.000 5.162.000
Regnskap for  Stiftelsen Agderforskning
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -30.000 -139.000 -64.000 -68.000 -80.000
Driftsresultat -30.000 -139.000 -64.000 -68.000 -80.000
Finansinntekter 0 1.000 14.000 1.082.000 40.000
Finanskostnader 0 -2.875.000 0 0 0
Finans 0 -2.874.000 14.000 1.082.000 40.000
Resultat før skatt -29.000 -3.013.000 -50.000 1.015.000 -40.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -29.000 -3.013.000 -50.000 1.015.000 -40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.073.000 3.072.000 5.602.000 4.060.000 2.998.000
Sum omløpsmidler 50.000 143.000 2.152.000 2.162.000 2.255.000
Sum eiendeler 3.123.000 3.215.000 7.754.000 6.222.000 5.253.000
Sum opptjent egenkapital -5.125.000 -5.096.000 -2.083.000 -2.033.000 -3.048.000
Sum egenkapital 3.084.000 3.114.000 6.126.000 6.177.000 5.162.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 40.000 101.000 1.628.000 46.000 91.000
Sum gjeld og egenkapital 3.125.000 3.215.000 7.755.000 6.223.000 5.253.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -30.000 -139.000 -64.000 -68.000 -80.000
Driftskostnader -30.000 -139.000 -64.000 -68.000 -80.000
Driftsresultat -30.000 -139.000 -64.000 -68.000 -80.000
Finansinntekter 0 1.000 14.000 1.082.000 40.000
Finanskostnader 0 -2.875.000 0 0 0
Finans 0 -2.874.000 14.000 1.082.000 40.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -29.000 -3.013.000 -50.000 1.015.000 -40.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.073.000 3.072.000 5.602.000 4.060.000 2.998.000
Sum anleggsmidler 3.073.000 3.072.000 5.602.000 4.060.000 2.998.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 2.000 345.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 50.000 141.000 1.807.000 2.162.000 2.255.000
Sum omløpsmidler 50.000 143.000 2.152.000 2.162.000 2.255.000
Sum eiendeler 3.123.000 3.215.000 7.754.000 6.222.000 5.253.000
Sum opptjent egenkapital -5.125.000 -5.096.000 -2.083.000 -2.033.000 -3.048.000
Sum egenkapital 3.084.000 3.114.000 6.126.000 6.177.000 5.162.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 40.000 101.000 1.628.000 46.000 91.000
Sum kortsiktig gjeld 40.000 101.000 1.628.000 46.000 91.000
Sum gjeld og egenkapital 3.125.000 3.215.000 7.755.000 6.223.000 5.253.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.000 42.000 524.000 2.116.000 2.164.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1.3 4 24.8
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.3 4 24.8
Soliditet 98.7 96.9 7 99.3 98.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -
Gjeldsgrad 0 0 0.3 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -4.3 -0.6 16.3 -0.8
Signatur
14.08.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex