Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Anna Jebsens Minde
Juridisk navn:  Stiftelsen Anna Jebsens Minde
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55917638
Kolstien 87 Kolstien 87 Fax: 55917638
5097 Bergen 5097 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 975438074
Aksjekapital: 6.500.000 NOK
Etableringsdato: 10/25/1866
Foretakstype: STI
Revisor: Revisor-Partner AS
Utvikling:
Omsetning  
  
355.52%
Resultat  
  
1341.39%
Egenkapital  
  
17.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.302.000 1.603.000 1.258.000 1.093.000 1.555.000
Resultat: 6.025.000 418.000 157.000 -373.000 629.000
Egenkapital: 41.271.000 35.246.000 34.828.000 34.670.000 33.721.000
Regnskap for  Stiftelsen Anna Jebsens Minde
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.302.000 1.603.000 1.258.000 1.093.000 1.555.000
Driftskostnader -1.277.000 -1.186.000 -1.101.000 -1.467.000 -926.000
Driftsresultat 6.025.000 417.000 157.000 -374.000 629.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 6.025.000 418.000 157.000 -373.000 629.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.025.000 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.929.000 34.629.000 31.825.000 31.783.000 20.582.000
Sum omløpsmidler 11.342.000 617.000 3.472.000 3.187.000 13.153.000
Sum eiendeler 41.271.000 35.246.000 35.297.000 34.970.000 33.735.000
Sum opptjent egenkapital 34.771.000 28.746.000 28.328.000 28.170.000 27.221.000
Sum egenkapital 41.271.000 35.246.000 34.828.000 34.670.000 33.721.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 470.000 300.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 41.271.000 35.246.000 35.298.000 34.970.000 33.736.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 7.302.000 1.603.000 1.258.000 1.094.000 1.554.000
Driftsinntekter 7.302.000 1.603.000 1.258.000 1.093.000 1.555.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.277.000 -1.186.000 -1.101.000 -1.467.000 -926.000
Driftskostnader -1.277.000 -1.186.000 -1.101.000 -1.467.000 -926.000
Driftsresultat 6.025.000 417.000 157.000 -374.000 629.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.025.000 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 29.929.000 34.629.000 31.825.000 31.783.000 20.582.000
Sum anleggsmidler 29.929.000 34.629.000 31.825.000 31.783.000 20.582.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.342.000 617.000 3.472.000 3.187.000 13.153.000
Sum omløpsmidler 11.342.000 617.000 3.472.000 3.187.000 13.153.000
Sum eiendeler 41.271.000 35.246.000 35.297.000 34.970.000 33.735.000
Sum opptjent egenkapital 34.771.000 28.746.000 28.328.000 28.170.000 27.221.000
Sum egenkapital 41.271.000 35.246.000 34.828.000 34.670.000 33.721.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 470.000 300.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 470.000 300.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 41.271.000 35.246.000 35.298.000 34.970.000 33.736.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.342.000 617.000 3.002.000 2.887.000 13.138.000
Likviditetsgrad 1 7.4 10.6 876.9
Likviditetsgrad 2 0 0 7.4 10.7 876.9
Soliditet 1 1 98.7 99.1 100.0
Resultatgrad 82.5 2 12.5 -34.2 40.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 14.6 1.2 0.4 -1.1 1.9
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex