Stiftelsen Aslaug Kristine Jensen Og Reidar H Jensens Legat
Juridisk navn:  Stiftelsen Aslaug Kristine Jensen Og Reidar H Jensens Legat
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22839240
V/Odd Fellow Ordenen Stortingsgata 28 V/Odd Fellow Ordenen Stortingsgata 28 Fax: 22838188
0161 Oslo 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 987929685
Aksjekapital: 5.243.000 NOK
Etableringsdato: 1/10/2005
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Tandem As
Utvikling:
Omsetning  
  
-95.34%
Resultat  
  
-152.63%
Egenkapital  
  
-0.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.000 193.000 119.000 164.000 162.000
Resultat: -10.000 19.000 11.000 16.000 16.000
Egenkapital: 5.243.000 5.253.000 5.234.000 5.223.000 5.207.000
Regnskap for  Stiftelsen Aslaug Kristine Jensen Og Reidar H Jensens Legat
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.000 193.000 119.000 164.000 162.000
Driftskostnader -19.000 -174.000 -108.000 -148.000 -146.000
Driftsresultat -10.000 19.000 11.000 16.000 16.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -10.000 19.000 11.000 16.000 16.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 5.418.000 5.409.000 5.324.000 5.358.000 5.339.000
Sum eiendeler 5.418.000 5.409.000 5.324.000 5.358.000 5.339.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 5.243.000 5.253.000 5.234.000 5.223.000 5.207.000
Sum langsiktig gjeld 0 155.000 89.000 134.000 132.000
Sum kortsiktig gjeld 175.000 1.000 1.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 5.418.000 5.409.000 5.324.000 5.357.000 5.339.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 9.000 193.000 119.000 164.000 162.000
Driftsinntekter 9.000 193.000 119.000 164.000 162.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -174.000 -108.000 -148.000 -146.000
Driftskostnader -19.000 -174.000 -108.000 -148.000 -146.000
Driftsresultat -10.000 19.000 11.000 16.000 16.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 5.418.000 5.409.000 5.324.000 5.358.000 5.339.000
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 5.418.000 5.409.000 5.324.000 5.358.000 5.339.000
Sum eiendeler 5.418.000 5.409.000 5.324.000 5.358.000 5.339.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 5.243.000 5.253.000 5.234.000 5.223.000 5.207.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 155.000 89.000 134.000 132.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 155.000 89.000 134.000 132.000
Leverandørgjeld 1.000 1.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 173.000 0 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 175.000 1.000 1.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 5.418.000 5.409.000 5.324.000 5.357.000 5.339.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.243.000 5.408.000 5.323.000 5.358.000 5.339.000
Likviditetsgrad 1 3 5 5
Likviditetsgrad 2 3 5 5 0.0 0.0
Soliditet 96.8 97.1 98.3 97.5 97.5
Resultatgrad -111.1 9.8 9.2 9.8 9.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.2 0.4 0.2 0.3 0.3
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex