Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Bispedømmerådets Eiendommer
Juridisk navn:  Stiftelsen Bispedømmerådets Eiendommer
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75548550
Tolder Holmers Vei 11 Tolder Holmers Vei 11 Fax: 75548560
8003 Bodø 8003 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 992225785
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 12/31/1977
Foretakstype: STI
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.28%
Resultat  
  
19.17%
Egenkapital  
  
4.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 897.000 877.000 859.000 662.000 645.000
Resultat: 230.000 193.000 281.000 124.000 214.000
Egenkapital: 5.322.000 5.091.000 4.898.000 4.617.000 4.492.000
Regnskap for  Stiftelsen Bispedømmerådets Eiendommer
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 897.000 877.000 859.000 662.000 645.000
Driftskostnader -684.000 -693.000 -588.000 -547.000 -450.000
Driftsresultat 213.000 184.000 271.000 115.000 195.000
Finansinntekter 18.000 10.000 10.000 9.000 19.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 18.000 10.000 10.000 9.000 19.000
Resultat før skatt 230.000 193.000 281.000 124.000 214.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 230.000 193.000 281.000 124.000 214.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.116.000 2.215.000 2.314.000 2.413.000 2.512.000
Sum omløpsmidler 3.264.000 2.891.000 2.599.000 2.203.000 1.980.000
Sum eiendeler 5.380.000 5.106.000 4.913.000 4.616.000 4.492.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 5.322.000 5.091.000 4.898.000 4.617.000 4.492.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 59.000 15.000 16.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 5.381.000 5.106.000 4.914.000 4.617.000 4.492.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 897.000 877.000 859.000 662.000 645.000
Driftsinntekter 897.000 877.000 859.000 662.000 645.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -99.000 -99.000 -99.000 -99.000 -75.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -585.000 -594.000 -489.000 -448.000 -375.000
Driftskostnader -684.000 -693.000 -588.000 -547.000 -450.000
Driftsresultat 213.000 184.000 271.000 115.000 195.000
Finansinntekter 18.000 10.000 10.000 9.000 19.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 18.000 10.000 10.000 9.000 19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 230.000 193.000 281.000 124.000 214.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.116.000 2.215.000 2.314.000 2.413.000 2.512.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.116.000 2.215.000 2.314.000 2.413.000 2.512.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.116.000 2.215.000 2.314.000 2.413.000 2.512.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.264.000 2.891.000 2.599.000 2.203.000 1.980.000
Sum omløpsmidler 3.264.000 2.891.000 2.599.000 2.203.000 1.980.000
Sum eiendeler 5.380.000 5.106.000 4.913.000 4.616.000 4.492.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 5.322.000 5.091.000 4.898.000 4.617.000 4.492.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 59.000 15.000 16.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 59.000 15.000 16.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 5.381.000 5.106.000 4.914.000 4.617.000 4.492.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.205.000 2.876.000 2.583.000 2.203.000 1.980.000
Likviditetsgrad 1 55.3 192.7 162.4
Likviditetsgrad 2 55.3 192.7 162.4 0 0.0
Soliditet 98.9 99.7 99.7 1 100.0
Resultatgrad 23.7 2 31.5 17.4 30.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 4.3 3.8 5.7 2.7 4.8
Signatur
13.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
13.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex