Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Blikkvalseverkets Feriehjem
Juridisk navn:  Stiftelsen Blikkvalseverkets Feriehjem
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Gunnar Olaisen Bjørndalsskogen 168 Flågøy Fax:
5170 Bjørndalstræ 5357 Fjell
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 994921908
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/10/2009
Foretakstype: STI
Revisor: Revisorgruppen Hordaland As
Regnskapsfører: Økonomikonsulenten Harald Kløve As
Utvikling:
Omsetning  
  
-86.67%
Resultat  
  
-32.84%
Egenkapital  
  
-7.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.000 15.000 237.000 22.000 30.000
Resultat: -178.000 -134.000 126.000 -32.000 -28.000
Egenkapital: 2.120.000 2.297.000 2.431.000 2.305.000 2.337.000
Regnskap for  Stiftelsen Blikkvalseverkets Feriehjem
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.000 15.000 237.000 22.000 30.000
Driftskostnader -182.000 -150.000 -112.000 -56.000 -63.000
Driftsresultat -180.000 -135.000 124.000 -34.000 -34.000
Finansinntekter 3.000 1.000 3.000 2.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 1.000 3.000 2.000 6.000
Resultat før skatt -178.000 -134.000 126.000 -32.000 -28.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -178.000 -134.000 126.000 -32.000 -28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.824.000 1.826.000 1.839.000 2.103.000 2.116.000
Sum omløpsmidler 296.000 471.000 592.000 210.000 221.000
Sum eiendeler 2.120.000 2.297.000 2.431.000 2.313.000 2.337.000
Sum opptjent egenkapital -263.000 -86.000 49.000 -78.000 -46.000
Sum egenkapital 2.120.000 2.297.000 2.431.000 2.305.000 2.337.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 8.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.120.000 2.297.000 2.432.000 2.313.000 2.337.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.000 15.000 10.000 22.000 30.000
Andre inntekter 0 0 227.000 0 0
Driftsinntekter 2.000 15.000 237.000 22.000 30.000
Varekostnad 0 0 -3.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -3.000 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000
Nedskrivning -50.000 0 -50.000 0 0
Andre driftskostnader -129.000 -137.000 -46.000 -43.000 -50.000
Driftskostnader -182.000 -150.000 -112.000 -56.000 -63.000
Driftsresultat -180.000 -135.000 124.000 -34.000 -34.000
Finansinntekter 3.000 1.000 3.000 2.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 1.000 3.000 2.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -178.000 -134.000 126.000 -32.000 -28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.824.000 1.824.000 1.824.000 2.074.000 2.074.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.824.000 1.826.000 1.839.000 2.103.000 2.116.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.824.000 1.826.000 1.839.000 2.103.000 2.116.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 8.000 8.000 7.000 109.000 103.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 288.000 463.000 585.000 102.000 118.000
Sum omløpsmidler 296.000 471.000 592.000 210.000 221.000
Sum eiendeler 2.120.000 2.297.000 2.431.000 2.313.000 2.337.000
Sum opptjent egenkapital -263.000 -86.000 49.000 -78.000 -46.000
Sum egenkapital 2.120.000 2.297.000 2.431.000 2.305.000 2.337.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 8.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 8.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.120.000 2.297.000 2.432.000 2.313.000 2.337.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 296.000 471.000 592.000 202.000 221.000
Likviditetsgrad 1 26.3
Likviditetsgrad 2 0 0 0 26.3 0.0
Soliditet 1 1 1 99.7 100.0
Resultatgrad 52.3 -154.5 -113.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -8.3 -5.8 5.2 -1.4 -1.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex