Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Camp Norway
Juridisk navn:  Stiftelsen Camp Norway
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Roar Isaksen Furukollen 30 C/O Roar Isaksen Furukollen 30 Fax:
1545 Hvitsten 1545 Hvitsten
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 918543236
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/1/2016
Foretakstype: STI
Revisor: Registrert Revisor Bjørn A Halle AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
11900%
Egenkapital  
  
240.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 250.000 0
Resultat: 236.000 -2.000
Egenkapital: 334.000 98.000
Regnskap for  Stiftelsen Camp Norway
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 250.000 0
Driftskostnader -14.000 -2.000
Driftsresultat 236.000 -2.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 236.000 -2.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 236.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 334.000 98.000
Sum eiendeler 334.000 98.000
Sum opptjent egenkapital 234.000 -2.000
Sum egenkapital 334.000 98.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 334.000 98.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 250.000 0
Driftsinntekter 250.000 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -2.000
Driftskostnader -14.000 -2.000
Driftsresultat 236.000 -2.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 236.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 334.000 98.000
Sum omløpsmidler 334.000 98.000
Sum eiendeler 334.000 98.000
Sum opptjent egenkapital 234.000 -2.000
Sum egenkapital 334.000 98.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 334.000 98.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 334.000 98.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 1 1
Resultatgrad 94.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet 70.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex