Stiftelsen Deanu Ja Vàrjjat Museasiida/ Tana Og Varanger Museumssiida
Juridisk navn:  Stiftelsen Deanu Ja Vàrjjat Museasiida/ Tana Og Varanger Museumssiida
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78959920
Postmottak Inggagoathi Inggágoathi Fax: 78959930
9840 Varangerbotn 9840 Varangerbotn
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Unjargga Nesseby
Org.nr: 894316462
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 5/7/2010 1
Foretakstype: STI
Revisor: Vest-Finnmark Kommunerevisjon Iks Oarje-Finnmarkku Suohkanrevisuvdna Sgo
Regnskapsfører: Tana Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.37%
Resultat  
  
178.07%
Egenkapital  
  
30.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.508.000 16.370.000 14.328.000 13.160.000 12.188.000
Resultat: 1.075.000 -1.377.000 -337.000 -346.000 -168.000
Egenkapital: 4.636.000 3.561.000 4.938.000 5.275.000 5.622.000
Regnskap for  Stiftelsen Deanu Ja Vàrjjat Museasiida/ Tana Og Varanger Museumssiida
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.508.000 16.370.000 14.328.000 13.160.000 12.188.000
Driftskostnader -13.531.000 -17.825.000 -14.799.000 -13.678.000 -12.597.000
Driftsresultat 978.000 -1.454.000 -470.000 -517.000 -409.000
Finansinntekter 98.000 78.000 134.000 172.000 241.000
Finanskostnader 0 -2.000 -1.000 -1.000 0
Finans 98.000 76.000 133.000 171.000 241.000
Resultat før skatt 1.075.000 -1.377.000 -337.000 -346.000 -168.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.075.000 -1.377.000 -337.000 -346.000 -168.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 751.000 933.000 453.000 300.000 336.000
Sum omløpsmidler 8.994.000 6.310.000 8.401.000 8.519.000 8.230.000
Sum eiendeler 9.745.000 7.243.000 8.854.000 8.819.000 8.566.000
Sum opptjent egenkapital 4.537.000 3.461.000 4.838.000 5.176.000 5.522.000
Sum egenkapital 4.636.000 3.561.000 4.938.000 5.275.000 5.622.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.109.000 3.682.000 3.916.000 3.543.000 2.944.000
Sum gjeld og egenkapital 9.746.000 7.243.000 8.854.000 8.819.000 8.566.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.412.000 16.327.000 14.217.000 12.891.000 12.028.000
Andre inntekter 96.000 43.000 111.000 269.000 159.000
Driftsinntekter 14.508.000 16.370.000 14.328.000 13.160.000 12.188.000
Varekostnad -348.000 -464.000 -325.000 -326.000 -285.000
Lønninger -6.418.000 -8.226.000 -7.613.000 -7.477.000 -7.394.000
Avskrivning -182.000 -156.000 -116.000 -71.000 -60.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.596.000 -9.007.000 -6.467.000 -5.444.000 -4.808.000
Driftskostnader -13.531.000 -17.825.000 -14.799.000 -13.678.000 -12.597.000
Driftsresultat 978.000 -1.454.000 -470.000 -517.000 -409.000
Finansinntekter 98.000 78.000 134.000 172.000 241.000
Finanskostnader 0 -2.000 -1.000 -1.000 0
Finans 98.000 76.000 133.000 171.000 241.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.075.000 -1.377.000 -337.000 -346.000 -168.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 86.000 144.000 0 0 0
Driftsløsøre 665.000 789.000 453.000 300.000 336.000
Sum varige driftsmidler 751.000 933.000 453.000 300.000 336.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 751.000 933.000 453.000 300.000 336.000
Varebeholdning 1.097.000 1.044.000 917.000 938.000 873.000
Kundefordringer 1.476.000 3.011.000 2.459.000 979.000 211.000
Andre fordringer 270.000 369.000 130.000 256.000 535.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.151.000 1.886.000 4.895.000 6.346.000 6.610.000
Sum omløpsmidler 8.994.000 6.310.000 8.401.000 8.519.000 8.230.000
Sum eiendeler 9.745.000 7.243.000 8.854.000 8.819.000 8.566.000
Sum opptjent egenkapital 4.537.000 3.461.000 4.838.000 5.176.000 5.522.000
Sum egenkapital 4.636.000 3.561.000 4.938.000 5.275.000 5.622.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 855.000 402.000 793.000 569.000 530.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 207.000 250.000 162.000 258.000 153.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.047.000 3.029.000 2.960.000 2.715.000 2.261.000
Sum kortsiktig gjeld 5.109.000 3.682.000 3.916.000 3.543.000 2.944.000
Sum gjeld og egenkapital 9.746.000 7.243.000 8.854.000 8.819.000 8.566.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.885.000 2.628.000 4.485.000 4.976.000 5.286.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.7 2.1 2.4 2.8
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.9 2.2 2.5
Soliditet 47.6 49.2 55.8 59.8 65.6
Resultatgrad 6.7 -8.9 -3.3 -3.9 -3.4
Rentedekningsgrad -345.0
Gjeldsgrad 1.1 1 0.8 0.7 0.5
Total kapitalrentabilitet 1 -3.8 -3.9 -2.0
Signatur
01.04.2020
SIGNATUR
MAGGA WOLLMANN MARIANN
Prokurister
01.04.2020
PROKURA
MAGGA WOLLMANN MARIANN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex