Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Elvebredden Kompetansesenter
Juridisk navn:  Stiftelsen Elvebredden Kompetansesenter
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63922280
Postboks 146 Kastellv 19 Fax: 63922299
2081 Eidsvoll 2080 Eidsvoll
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 957966713
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 10/21/1988
Foretakstype: STI
Revisor: Fram Revisjon As
Regnskapsfører: Allsidig Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
92.34%
Resultat  
  
104.67%
Egenkapital  
  
6.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 13.466.000 7.001.000 22.833.000 22.954.000 21.889.000
Resultat: 264.000 -5.656.000 813.000 372.000 -5.355.000
Egenkapital: -3.998.000 -4.262.000 1.394.000 581.000 209.000
Regnskap for  Stiftelsen Elvebredden Kompetansesenter
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13.466.000 7.001.000 22.833.000 22.954.000 21.889.000
Driftskostnader -12.852.000 -12.153.000 -21.534.000 -22.091.000 -26.791.000
Driftsresultat 613.000 -5.153.000 1.299.000 863.000 -4.902.000
Finansinntekter 8.000 1.000 1.000 38.000 61.000
Finanskostnader -358.000 -504.000 -487.000 -530.000 -515.000
Finans -350.000 -503.000 -486.000 -492.000 -454.000
Resultat før skatt 264.000 -5.656.000 813.000 372.000 -5.355.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 264.000 -5.656.000 813.000 372.000 -5.355.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 362.000 6.948.000 7.970.000 8.632.000 11.148.000
Sum omløpsmidler 2.466.000 742.000 5.685.000 4.831.000 2.507.000
Sum eiendeler 2.828.000 7.690.000 13.655.000 13.463.000 13.655.000
Sum opptjent egenkapital -4.498.000 -4.762.000 894.000 81.000 -291.000
Sum egenkapital -3.998.000 -4.262.000 1.394.000 581.000 209.000
Sum langsiktig gjeld 5.408.000 9.447.000 9.629.000 9.631.000 10.732.000
Sum kortsiktig gjeld 1.418.000 2.505.000 2.633.000 3.251.000 2.713.000
Sum gjeld og egenkapital 2.828.000 7.690.000 13.656.000 13.463.000 13.654.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.119.000 6.974.000 22.833.000 22.494.000 21.887.000
Andre inntekter 4.348.000 26.000 0 460.000 2.000
Driftsinntekter 13.466.000 7.001.000 22.833.000 22.954.000 21.889.000
Varekostnad -4.462.000 -1.584.000 -3.985.000 -4.646.000 -7.950.000
Lønninger -5.601.000 -6.642.000 -12.654.000 -12.287.000 -13.251.000
Avskrivning -372.000 -1.061.000 -1.024.000 -1.641.000 -1.933.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.417.000 -2.866.000 -3.871.000 -3.517.000 -3.657.000
Driftskostnader -12.852.000 -12.153.000 -21.534.000 -22.091.000 -26.791.000
Driftsresultat 613.000 -5.153.000 1.299.000 863.000 -4.902.000
Finansinntekter 8.000 1.000 1.000 38.000 61.000
Finanskostnader -358.000 -504.000 -487.000 -530.000 -515.000
Finans -350.000 -503.000 -486.000 -492.000 -454.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 264.000 -5.656.000 813.000 372.000 -5.355.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 130.000 6.584.000 7.412.000 8.240.000 10.511.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 206.000 364.000 558.000 392.000 637.000
Sum varige driftsmidler 336.000 6.948.000 7.970.000 8.632.000 11.148.000
Sum finansielle anleggsmidler 26.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 362.000 6.948.000 7.970.000 8.632.000 11.148.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 968.000 538.000 1.098.000 1.886.000 1.183.000
Andre fordringer 33.000 34.000 6.000 58.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.465.000 171.000 4.582.000 2.888.000 1.287.000
Sum omløpsmidler 2.466.000 742.000 5.685.000 4.831.000 2.507.000
Sum eiendeler 2.828.000 7.690.000 13.655.000 13.463.000 13.655.000
Sum opptjent egenkapital -4.498.000 -4.762.000 894.000 81.000 -291.000
Sum egenkapital -3.998.000 -4.262.000 1.394.000 581.000 209.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.045.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.408.000 9.447.000 9.629.000 9.631.000 10.732.000
Leverandørgjeld 366.000 354.000 478.000 751.000 460.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 338.000 258.000 530.000 830.000 660.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 713.000 849.000 1.625.000 1.670.000 1.593.000
Sum kortsiktig gjeld 1.418.000 2.505.000 2.633.000 3.251.000 2.713.000
Sum gjeld og egenkapital 2.828.000 7.690.000 13.656.000 13.463.000 13.654.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.048.000 -1.763.000 3.052.000 1.580.000 -206.000
Likviditetsgrad 1 1.7 0.3 2.2 1.5 0.9
Likviditetsgrad 2 1.7 0.3 2.2 1.5 1.0
Soliditet -141.4 -55.4 10.2 4.3 1.5
Resultatgrad 4.6 -73.6 5.7 3.8 -22.4
Rentedekningsgrad 1.7 -10.2 2.7 1.7 -9.4
Gjeldsgrad -1.7 -2.8 8.8 22.2 64.3
Total kapitalrentabilitet 2 9.5 6.7 -35.5
Signatur
12.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
LUDVIGSEN MARTHE HOFF
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex