Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Fokhol Gård
Juridisk navn:  Stiftelsen Fokhol Gård
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62571979
Fokholgutua 216 Fokholgutua 216 Fax: 62572681
2335 Stange 2335 Stange
Fylke: Kommune:
Innlandet Stange
Org.nr: 969171724
Aksjekapital: 500 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 7/26/1990
Foretakstype: STI
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Regnskapsfører: Hedemarken Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.64%
Resultat  
  
27.54%
Egenkapital  
  
-10.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 554.000 649.000 1.081.000 950.000 1.163.000
Resultat: -763.000 -1.053.000 -68.000 -147.000 -8.000
Egenkapital: 6.276.000 7.039.000 8.092.000 8.160.000 8.306.000
Regnskap for  Stiftelsen Fokhol Gård
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 554.000 649.000 1.081.000 950.000 1.163.000
Driftskostnader -1.243.000 -1.655.000 -1.065.000 -989.000 -1.062.000
Driftsresultat -688.000 -1.005.000 17.000 -38.000 102.000
Finansinntekter 44.000 21.000 4.000 8.000 15.000
Finanskostnader -119.000 -70.000 -89.000 -116.000 -125.000
Finans -75.000 -49.000 -85.000 -108.000 -110.000
Resultat før skatt -763.000 -1.053.000 -68.000 -147.000 -8.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -763.000 -1.053.000 -68.000 -147.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.140.000 10.113.000 10.116.000 10.145.000 10.261.000
Sum omløpsmidler 4.713.000 2.731.000 1.222.000 1.718.000 1.781.000
Sum eiendeler 15.853.000 12.844.000 11.338.000 11.863.000 12.042.000
Sum opptjent egenkapital 6.276.000 7.039.000 8.092.000 8.160.000 8.306.000
Sum egenkapital 6.276.000 7.039.000 8.092.000 8.160.000 8.306.000
Sum langsiktig gjeld 5.011.000 3.340.000 2.625.000 2.905.000 3.130.000
Sum kortsiktig gjeld 4.565.000 2.464.000 620.000 798.000 606.000
Sum gjeld og egenkapital 15.852.000 12.843.000 11.337.000 11.863.000 12.042.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 554.000 649.000 1.081.000 950.000 1.163.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 554.000 649.000 1.081.000 950.000 1.163.000
Varekostnad -39.000 -7.000 0 0 -5.000
Lønninger -614.000 -583.000 -519.000 -490.000 -441.000
Avskrivning -145.000 -190.000 -204.000 -243.000 -205.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -524.000 -850.000 -353.000 -229.000 -421.000
Driftskostnader -1.243.000 -1.655.000 -1.065.000 -989.000 -1.062.000
Driftsresultat -688.000 -1.005.000 17.000 -38.000 102.000
Finansinntekter 44.000 21.000 4.000 8.000 15.000
Finanskostnader -119.000 -70.000 -89.000 -116.000 -125.000
Finans -75.000 -49.000 -85.000 -108.000 -110.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -763.000 -1.053.000 -68.000 -147.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 609.000 519.000 543.000 532.000 559.000
Driftsløsøre 10.530.000 9.594.000 9.572.000 9.613.000 9.702.000
Sum varige driftsmidler 11.140.000 10.113.000 10.116.000 10.145.000 10.261.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.140.000 10.113.000 10.116.000 10.145.000 10.261.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 16.000 89.000 0 31.000 92.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.696.000 2.642.000 1.222.000 1.688.000 1.689.000
Sum omløpsmidler 4.713.000 2.731.000 1.222.000 1.718.000 1.781.000
Sum eiendeler 15.853.000 12.844.000 11.338.000 11.863.000 12.042.000
Sum opptjent egenkapital 6.276.000 7.039.000 8.092.000 8.160.000 8.306.000
Sum egenkapital 6.276.000 7.039.000 8.092.000 8.160.000 8.306.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.277.000 2.373.000 1.361.000 735.000 510.000
Sum langsiktig gjeld 5.011.000 3.340.000 2.625.000 2.905.000 3.130.000
Leverandørgjeld 139.000 12.000 5.000 0 60.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 18.000 36.000 14.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 -7.000 5.000 0
Sum kortsiktig gjeld 4.565.000 2.464.000 620.000 798.000 606.000
Sum gjeld og egenkapital 15.852.000 12.843.000 11.337.000 11.863.000 12.042.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 148.000 267.000 602.000 920.000 1.175.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 2 2.2 2.9
Likviditetsgrad 2 1 1.1 2 2.2 3.0
Soliditet 39.6 54.8 71.4 68.8 69.0
Resultatgrad -124.2 -154.9 1.6 -4.0 8.8
Rentedekningsgrad -5.8 -14.4 0.2 -0.3 0.9
Gjeldsgrad 1.5 0.8 0.4 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet -4.1 -7.7 0.2 -0.3 1.0
Signatur
28.01.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
28.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex