Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen For Rekruttering Til Restaurant- Og Matfag
Juridisk navn:  Stiftelsen For Rekruttering Til Restaurant- Og Matfag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 164 Delitoppen 4 Fax:
1541 Vestby 1540 Vestby
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 918111328
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/1/2016 1
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
1228.57%
Egenkapital  
  
47.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 847.000 847.000 747.000
Resultat: 93.000 7.000 88.000
Egenkapital: 289.000 196.000 188.000
Regnskap for  Stiftelsen For Rekruttering Til Restaurant- Og Matfag
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 847.000 847.000 747.000
Driftskostnader -758.000 -843.000 -658.000
Driftsresultat 89.000 4.000 88.000
Finansinntekter 4.000 4.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 4.000 4.000 0
Resultat før skatt 93.000 7.000 88.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 93.000 7.000 88.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 439.000 196.000 190.000
Sum eiendeler 439.000 196.000 190.000
Sum opptjent egenkapital 189.000 96.000 88.000
Sum egenkapital 289.000 196.000 188.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 150.000 0 1.000
Sum gjeld og egenkapital 439.000 196.000 189.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 847.000 847.000 747.000
Driftsinntekter 847.000 847.000 747.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -758.000 -843.000 -658.000
Driftskostnader -758.000 -843.000 -658.000
Driftsresultat 89.000 4.000 88.000
Finansinntekter 4.000 4.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 4.000 4.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 93.000 7.000 88.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 439.000 196.000 190.000
Sum omløpsmidler 439.000 196.000 190.000
Sum eiendeler 439.000 196.000 190.000
Sum opptjent egenkapital 189.000 96.000 88.000
Sum egenkapital 289.000 196.000 188.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 150.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 150.000 0 1.000
Sum gjeld og egenkapital 439.000 196.000 189.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 289.000 196.000 189.000
Likviditetsgrad 1 2.9 1
Likviditetsgrad 2 2.9 0 1
Soliditet 65.8 1 99.5
Resultatgrad 10.5 0.5 11.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0 0
Total kapitalrentabilitet 21.2 4.1 46.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex