Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Fredheim
Juridisk navn:  Stiftelsen Fredheim
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62349850
Baldisholvegen 85 Baldisholvegen 85 Fax: 62349852
2350 Nes På Hedmarken 2350 Nes På Hedmarken
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 970572066
Aksjekapital: 444.000 NOK
Antall ansatte: 47
Etableringsdato: 3/18/1974
Foretakstype: STI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.22%
Resultat  
  
-422.79%
Egenkapital  
  
-5.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 41.057.000 39.777.000 37.374.000 35.876.000 34.580.000
Resultat: -694.000 215.000 800.000 -147.000 -801.000
Egenkapital: 12.067.000 12.761.000 11.929.000 10.164.000 8.232.000
Regnskap for  Stiftelsen Fredheim
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 41.057.000 39.777.000 37.374.000 35.876.000 34.580.000
Driftskostnader -41.069.000 -38.811.000 -36.117.000 -35.522.000 -34.817.000
Driftsresultat -12.000 966.000 1.257.000 354.000 -238.000
Finansinntekter 21.000 24.000 28.000 70.000 134.000
Finanskostnader -703.000 -775.000 -485.000 -571.000 -697.000
Finans -682.000 -751.000 -457.000 -501.000 -563.000
Resultat før skatt -694.000 215.000 800.000 -147.000 -801.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -694.000 215.000 800.000 -147.000 -801.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.000.000 30.720.000 23.847.000 21.894.000 22.745.000
Sum omløpsmidler 6.549.000 7.506.000 7.904.000 7.146.000 6.047.000
Sum eiendeler 35.549.000 38.226.000 31.751.000 29.040.000 28.792.000
Sum opptjent egenkapital 11.598.000 12.292.000 11.460.000 9.695.000 7.763.000
Sum egenkapital 12.067.000 12.761.000 11.929.000 10.164.000 8.232.000
Sum langsiktig gjeld 18.490.000 20.293.000 14.923.000 14.294.000 15.757.000
Sum kortsiktig gjeld 4.992.000 5.172.000 4.899.000 4.582.000 4.804.000
Sum gjeld og egenkapital 35.549.000 38.226.000 31.751.000 29.040.000 28.793.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.937.000 39.643.000 37.269.000 35.767.000 34.375.000
Andre inntekter 120.000 134.000 105.000 109.000 205.000
Driftsinntekter 41.057.000 39.777.000 37.374.000 35.876.000 34.580.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -28.531.000 -26.229.000 -24.565.000 -23.507.000 -24.232.000
Avskrivning -2.820.000 -2.508.000 -2.215.000 -2.032.000 -2.013.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.718.000 -10.074.000 -9.337.000 -9.983.000 -8.572.000
Driftskostnader -41.069.000 -38.811.000 -36.117.000 -35.522.000 -34.817.000
Driftsresultat -12.000 966.000 1.257.000 354.000 -238.000
Finansinntekter 21.000 24.000 28.000 70.000 134.000
Finanskostnader -703.000 -775.000 -485.000 -571.000 -697.000
Finans -682.000 -751.000 -457.000 -501.000 -563.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -694.000 215.000 800.000 -147.000 -801.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 28.286.000 29.836.000 22.696.000 20.553.000 21.248.000
Maskiner anlegg 0 0 0 1.341.000 1.497.000
Driftsløsøre 714.000 884.000 1.151.000 0 0
Sum varige driftsmidler 29.000.000 30.720.000 23.847.000 21.894.000 22.745.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 29.000.000 30.720.000 23.847.000 21.894.000 22.745.000
Varebeholdning 127.000 134.000 69.000 99.000 94.000
Kundefordringer 286.000 485.000 298.000 691.000 314.000
Andre fordringer 342.000 225.000 346.000 156.000 554.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.794.000 6.662.000 7.191.000 6.200.000 5.085.000
Sum omløpsmidler 6.549.000 7.506.000 7.904.000 7.146.000 6.047.000
Sum eiendeler 35.549.000 38.226.000 31.751.000 29.040.000 28.792.000
Sum opptjent egenkapital 11.598.000 12.292.000 11.460.000 9.695.000 7.763.000
Sum egenkapital 12.067.000 12.761.000 11.929.000 10.164.000 8.232.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 616.000 1.560.000 3.582.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 18.490.000 20.293.000 14.923.000 14.294.000 15.757.000
Leverandørgjeld 676.000 778.000 772.000 970.000 1.103.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.898.000 1.779.000 1.648.000 1.511.000 1.551.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.418.000 2.615.000 2.479.000 2.101.000 2.149.000
Sum kortsiktig gjeld 4.992.000 5.172.000 4.899.000 4.582.000 4.804.000
Sum gjeld og egenkapital 35.549.000 38.226.000 31.751.000 29.040.000 28.793.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.557.000 2.334.000 3.005.000 2.564.000 1.243.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.5 1.6 1.6 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.6 1.6 1.3
Soliditet 33.9 33.4 37.6 35.0 28.6
Resultatgrad 2.4 3.4 1.0 -0.7
Rentedekningsgrad 1.2 2.6 0.7 -0.1
Gjeldsgrad 1.9 2 1.7 1.9 2.5
Total kapitalrentabilitet 0 2.6 4 1.5 -0.4
Signatur
23.05.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
23.05.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex