Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Fredheim Aktivitetssenter
Juridisk navn:  Stiftelsen Fredheim Aktivitetssenter
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52985191
Fredheimsvegen 4 Fredheimsvegen 4 Fax:
4350 Kleppe 4350 Kleppe
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 971343311
Aksjekapital: 325 NOK
Etableringsdato: 2/27/1990
Foretakstype: STI
Revisor: Jærrevisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.59%
Resultat  
  
75%
Egenkapital  
  
1.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 362.000 396.000 382.000 376.000 373.000
Resultat: 7.000 4.000 -24.000 9.000 -9.000
Egenkapital: 417.000 410.000 406.000 430.000 421.000
Regnskap for  Stiftelsen Fredheim Aktivitetssenter
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 362.000 396.000 382.000 376.000 373.000
Driftskostnader -359.000 -396.000 -414.000 -374.000 -391.000
Driftsresultat 2.000 0 -32.000 1.000 -18.000
Finansinntekter 5.000 4.000 8.000 8.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 5.000 4.000 8.000 8.000 9.000
Resultat før skatt 7.000 4.000 -24.000 9.000 -9.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.000 4.000 -24.000 9.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 417.000 411.000 408.000 431.000 430.000
Sum eiendeler 417.000 411.000 408.000 431.000 430.000
Sum opptjent egenkapital 367.000 360.000 356.000 380.000 371.000
Sum egenkapital 417.000 410.000 406.000 430.000 421.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 2.000 2.000 1.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 417.000 412.000 408.000 431.000 430.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 356.000 386.000 371.000 364.000 344.000
Andre inntekter 6.000 10.000 11.000 12.000 29.000
Driftsinntekter 362.000 396.000 382.000 376.000 373.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -10.000 -53.000 -56.000 -50.000 -59.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -349.000 -343.000 -358.000 -324.000 -332.000
Driftskostnader -359.000 -396.000 -414.000 -374.000 -391.000
Driftsresultat 2.000 0 -32.000 1.000 -18.000
Finansinntekter 5.000 4.000 8.000 8.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 5.000 4.000 8.000 8.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.000 4.000 -24.000 9.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 417.000 411.000 408.000 431.000 430.000
Sum omløpsmidler 417.000 411.000 408.000 431.000 430.000
Sum eiendeler 417.000 411.000 408.000 431.000 430.000
Sum opptjent egenkapital 367.000 360.000 356.000 380.000 371.000
Sum egenkapital 417.000 410.000 406.000 430.000 421.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 2.000 2.000 1.000 9.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 2.000 2.000 1.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 417.000 412.000 408.000 431.000 430.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 417.000 409.000 406.000 430.000 421.000
Likviditetsgrad 1 205.5 2 431.0 47.8
Likviditetsgrad 2 0 205.5 2 431.1 47.8
Soliditet 1 99.5 99.5 99.8 97.9
Resultatgrad 0.6 0 -8.4 0.3 -4.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 1.7 1 -5.9 2.1 -2.1
Signatur
09.12.2015
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex