Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Fredheim Aktivitetssenter
Juridisk navn:  Stiftelsen Fredheim Aktivitetssenter
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52985191
Fredheimsvegen 4 Fredheimsvegen 4 Fax:
4350 Kleppe 4350 Kleppe
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 971343311
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 2/27/1990
Foretakstype: STI
Revisor: Revisjon Vest AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.38%
Resultat  
  
314.29%
Egenkapital  
  
6.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 367.000 362.000 396.000 382.000 376.000
Resultat: 29.000 7.000 4.000 -24.000 9.000
Egenkapital: 446.000 417.000 410.000 406.000 430.000
Regnskap for  Stiftelsen Fredheim Aktivitetssenter
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 367.000 362.000 396.000 382.000 376.000
Driftskostnader -343.000 -359.000 -396.000 -414.000 -374.000
Driftsresultat 24.000 2.000 0 -32.000 1.000
Finansinntekter 5.000 5.000 4.000 8.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 5.000 5.000 4.000 8.000 8.000
Resultat før skatt 29.000 7.000 4.000 -24.000 9.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 29.000 7.000 4.000 -24.000 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 446.000 417.000 411.000 408.000 431.000
Sum eiendeler 446.000 417.000 411.000 408.000 431.000
Sum opptjent egenkapital 396.000 367.000 360.000 356.000 380.000
Sum egenkapital 446.000 417.000 410.000 406.000 430.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 2.000 2.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 446.000 417.000 412.000 408.000 431.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 358.000 356.000 386.000 371.000 364.000
Andre inntekter 9.000 6.000 10.000 11.000 12.000
Driftsinntekter 367.000 362.000 396.000 382.000 376.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -11.000 -10.000 -53.000 -56.000 -50.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -332.000 -349.000 -343.000 -358.000 -324.000
Driftskostnader -343.000 -359.000 -396.000 -414.000 -374.000
Driftsresultat 24.000 2.000 0 -32.000 1.000
Finansinntekter 5.000 5.000 4.000 8.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 5.000 5.000 4.000 8.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 29.000 7.000 4.000 -24.000 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 446.000 417.000 411.000 408.000 431.000
Sum omløpsmidler 446.000 417.000 411.000 408.000 431.000
Sum eiendeler 446.000 417.000 411.000 408.000 431.000
Sum opptjent egenkapital 396.000 367.000 360.000 356.000 380.000
Sum egenkapital 446.000 417.000 410.000 406.000 430.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 2.000 2.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 2.000 2.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 446.000 417.000 412.000 408.000 431.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 446.000 417.000 409.000 406.000 430.000
Likviditetsgrad 1 205.5 2 431.0
Likviditetsgrad 2 0 0 205.5 2 431.1
Soliditet 1 1 99.5 99.5 99.8
Resultatgrad 6.5 0.6 0 -8.4 0.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 6.5 1.7 1 -5.9 2.1
Signatur
09.10.2020
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex