Stiftelsen Gammelsetra
Juridisk navn:  Stiftelsen Gammelsetra
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45420140
V/ Eli Bæverfjord Rye Nils Bays Vei 5 Grøvudalen Fax:
0876 Oslo 6613 Gjøra
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sunndal
Org.nr: 990688087
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 12/27/2005
Foretakstype: STI
Revisor: Ole Enge Botten AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
33.94%
Resultat  
  
191.53%
Egenkapital  
  
57.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 221.000 165.000 183.000 293.000 175.000
Resultat: 54.000 -59.000 -75.000 22.000 -23.000
Egenkapital: 145.000 92.000 151.000 226.000 204.000
Regnskap for  Stiftelsen Gammelsetra
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 221.000 165.000 183.000 293.000 175.000
Driftskostnader -169.000 -226.000 -260.000 -272.000 -200.000
Driftsresultat 52.000 -60.000 -76.000 20.000 -24.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 54.000 -59.000 -75.000 22.000 -23.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 54.000 -59.000 -75.000 22.000 -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.000 13.000 24.000 36.000 48.000
Sum omløpsmidler 169.000 88.000 124.000 171.000 162.000
Sum eiendeler 175.000 101.000 148.000 207.000 210.000
Sum opptjent egenkapital 145.000 92.000 151.000 226.000 204.000
Sum egenkapital 145.000 92.000 151.000 226.000 204.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 29.000 9.000 -3.000 -18.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 174.000 101.000 148.000 208.000 210.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 214.000 156.000 153.000 202.000 138.000
Andre inntekter 7.000 9.000 31.000 91.000 38.000
Driftsinntekter 221.000 165.000 183.000 293.000 175.000
Varekostnad -30.000 -19.000 -35.000 -15.000 -26.000
Lønninger -65.000 -86.000 -94.000 -121.000 -85.000
Avskrivning -7.000 -12.000 -12.000 -12.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -67.000 -109.000 -119.000 -124.000 -71.000
Driftskostnader -169.000 -226.000 -260.000 -272.000 -200.000
Driftsresultat 52.000 -60.000 -76.000 20.000 -24.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 54.000 -59.000 -75.000 22.000 -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 6.000 11.000 17.000 22.000 28.000
Sum Immatrielle midler 6.000 11.000 17.000 22.000 28.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 2.000 8.000 14.000 20.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 2.000 8.000 14.000 20.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.000 13.000 24.000 36.000 48.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 13.000 2.000 1.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 156.000 86.000 123.000 170.000 162.000
Sum omløpsmidler 169.000 88.000 124.000 171.000 162.000
Sum eiendeler 175.000 101.000 148.000 207.000 210.000
Sum opptjent egenkapital 145.000 92.000 151.000 226.000 204.000
Sum egenkapital 145.000 92.000 151.000 226.000 204.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 4.000 0 0 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 19.000 5.000 -3.000 -19.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 29.000 9.000 -3.000 -18.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 174.000 101.000 148.000 208.000 210.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 140.000 79.000 127.000 189.000 156.000
Likviditetsgrad 1 5.8 9.8 -41.3 -9.5 27.0
Likviditetsgrad 2 5.8 9.8 -41.3 -9.4 27.1
Soliditet 83.3 91.1 102.0 108.7 97.1
Resultatgrad 23.5 -36.4 -41.5 6.8 -13.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.0 -0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 30.5 -58.4 -50.7 10.1 -11.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex