Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Golden Colombia
Juridisk navn:  Stiftelsen Golden Colombia
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55929295
C/O Niklas Hovgaard Storebotn Næringspark C/O Øystein Schjetne Naustheller Fax: 55929296
5300 Kleppestø 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 890136532
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/10/2006
Foretakstype: STI
Revisor: Ultima Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
21.72%
Resultat  
  
88.51%
Egenkapital  
  
-17.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 936.000 769.000 735.000 1.197.000 1.110.000
Resultat: -30.000 -261.000 -233.000 106.000 153.000
Egenkapital: -201.000 -171.000 90.000 323.000 217.000
Regnskap for  Stiftelsen Golden Colombia
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 936.000 769.000 735.000 1.197.000 1.110.000
Driftskostnader -965.000 -1.030.000 -968.000 -1.090.000 -957.000
Driftsresultat -30.000 -261.000 -233.000 106.000 153.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 0 1.000
Resultat før skatt -30.000 -261.000 -233.000 106.000 153.000
Skattekostnad 0 0 0 0 3.000
Årsresultat -30.000 -261.000 -233.000 106.000 157.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 276.000 292.000 354.000 266.000 224.000
Sum omløpsmidler 125.000 15.000 41.000 126.000 52.000
Sum eiendeler 401.000 307.000 395.000 392.000 276.000
Sum opptjent egenkapital -301.000 -271.000 -10.000 223.000 117.000
Sum egenkapital -201.000 -171.000 90.000 323.000 217.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 602.000 478.000 305.000 69.000 60.000
Sum gjeld og egenkapital 401.000 307.000 395.000 392.000 277.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 13.000 19.000
Andre inntekter 936.000 769.000 735.000 1.183.000 1.091.000
Driftsinntekter 936.000 769.000 735.000 1.197.000 1.110.000
Varekostnad -39.000 -31.000 -38.000 -2.000 -10.000
Lønninger 0 0 -42.000 -25.000 -244.000
Avskrivning -62.000 -63.000 -67.000 -56.000 -26.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -864.000 -936.000 -821.000 -1.007.000 -677.000
Driftskostnader -965.000 -1.030.000 -968.000 -1.090.000 -957.000
Driftsresultat -30.000 -261.000 -233.000 106.000 153.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -30.000 -261.000 -233.000 106.000 157.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 250.000 221.000 238.000 256.000 206.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 26.000 71.000 117.000 10.000 18.000
Sum varige driftsmidler 276.000 292.000 354.000 266.000 224.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 276.000 292.000 354.000 266.000 224.000
Varebeholdning 0 0 31.000 32.000 0
Kundefordringer 0 0 0 0 4.000
Andre fordringer 11.000 11.000 0 29.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 114.000 4.000 10.000 64.000 28.000
Sum omløpsmidler 125.000 15.000 41.000 126.000 52.000
Sum eiendeler 401.000 307.000 395.000 392.000 276.000
Sum opptjent egenkapital -301.000 -271.000 -10.000 223.000 117.000
Sum egenkapital -201.000 -171.000 90.000 323.000 217.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 17.000 4.000 14.000 11.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 585.000 474.000 292.000 58.000 56.000
Sum kortsiktig gjeld 602.000 478.000 305.000 69.000 60.000
Sum gjeld og egenkapital 401.000 307.000 395.000 392.000 277.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -477.000 -463.000 -264.000 57.000 -8.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0 0 1.8 0.9
Likviditetsgrad 2 0.2 0 0 1.4 0.9
Soliditet -50.1 -55.7 22.8 82.4 78.3
Resultatgrad -3.2 -33.9 -31.7 8.9 13.8
Rentedekningsgrad 155.0
Gjeldsgrad -2.8 3.4 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet -7.5 27.0 56.0
Signatur
09.10.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex