Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Hammaren
Juridisk navn:  Stiftelsen Hammaren
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51715210
Gotebergveien 12 Gotebergveien 12 Fax: 51715217
4055 Sola 4055 Sola
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 971487046
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 1/1/1989 1
Foretakstype: STI
Revisor: Kallesten Revisjon Og Regnskap As
Regnskapsfører: Rott Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.59%
Resultat  
  
146.89%
Egenkapital  
  
36.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.262.000 9.450.000 9.715.000 9.975.000 9.246.000
Resultat: 498.000 -1.062.000 284.000 790.000 -574.000
Egenkapital: 1.847.000 1.349.000 2.441.000 2.202.000 1.402.000
Regnskap for  Stiftelsen Hammaren
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.262.000 9.450.000 9.715.000 9.975.000 9.246.000
Driftskostnader -9.753.000 -10.520.000 -9.434.000 -9.187.000 -9.831.000
Driftsresultat 509.000 -1.070.000 281.000 788.000 -584.000
Finansinntekter 5.000 10.000 7.000 6.000 12.000
Finanskostnader -15.000 -1.000 -4.000 -3.000 -2.000
Finans -10.000 9.000 3.000 3.000 10.000
Resultat før skatt 498.000 -1.062.000 284.000 790.000 -574.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 498.000 -1.062.000 284.000 790.000 -574.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 441.000 1.142.000 1.497.000 1.489.000 1.962.000
Sum omløpsmidler 3.866.000 4.658.000 5.604.000 3.280.000 2.446.000
Sum eiendeler 4.307.000 5.800.000 7.101.000 4.769.000 4.408.000
Sum opptjent egenkapital 1.624.000 1.125.000 2.187.000 1.903.000 1.113.000
Sum egenkapital 1.847.000 1.349.000 2.441.000 2.202.000 1.402.000
Sum langsiktig gjeld 320.000 641.000 961.000 1.282.000 1.602.000
Sum kortsiktig gjeld 2.139.000 3.810.000 3.699.000 1.286.000 1.405.000
Sum gjeld og egenkapital 4.307.000 5.800.000 7.101.000 4.770.000 4.409.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.259.000 9.333.000 8.349.000 8.596.000 7.861.000
Andre inntekter 3.000 118.000 1.366.000 1.379.000 1.386.000
Driftsinntekter 10.262.000 9.450.000 9.715.000 9.975.000 9.246.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -8.237.000 -9.178.000 -8.016.000 -7.691.000 -8.377.000
Avskrivning -40.000 -34.000 -145.000 -153.000 -152.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.476.000 -1.308.000 -1.273.000 -1.343.000 -1.302.000
Driftskostnader -9.753.000 -10.520.000 -9.434.000 -9.187.000 -9.831.000
Driftsresultat 509.000 -1.070.000 281.000 788.000 -584.000
Finansinntekter 5.000 10.000 7.000 6.000 12.000
Finanskostnader -15.000 -1.000 -4.000 -3.000 -2.000
Finans -10.000 9.000 3.000 3.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 498.000 -1.062.000 284.000 790.000 -574.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 325.000 1.123.000 1.448.000 1.300.000 1.626.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 116.000 19.000 48.000 188.000 336.000
Sum varige driftsmidler 441.000 1.142.000 1.497.000 1.489.000 1.962.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 441.000 1.142.000 1.497.000 1.489.000 1.962.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 54.000 61.000 32.000 31.000 29.000
Andre fordringer 829.000 347.000 586.000 424.000 486.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.983.000 4.250.000 4.986.000 2.825.000 1.931.000
Sum omløpsmidler 3.866.000 4.658.000 5.604.000 3.280.000 2.446.000
Sum eiendeler 4.307.000 5.800.000 7.101.000 4.769.000 4.408.000
Sum opptjent egenkapital 1.624.000 1.125.000 2.187.000 1.903.000 1.113.000
Sum egenkapital 1.847.000 1.349.000 2.441.000 2.202.000 1.402.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 320.000 641.000 961.000 1.282.000 1.602.000
Leverandørgjeld 153.000 136.000 101.000 15.000 79.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 262.000 284.000 260.000 251.000 278.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.724.000 3.391.000 3.337.000 1.020.000 1.048.000
Sum kortsiktig gjeld 2.139.000 3.810.000 3.699.000 1.286.000 1.405.000
Sum gjeld og egenkapital 4.307.000 5.800.000 7.101.000 4.770.000 4.409.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.727.000 848.000 1.905.000 1.994.000 1.041.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.2 1.5 2.6 1.7
Likviditetsgrad 2 1.8 1.2 1.5 2.6 1.8
Soliditet 42.9 23.3 34.4 46.2 31.8
Resultatgrad 5 -11.3 2.9 7.9 -6.3
Rentedekningsgrad 33.9 70.3 262.7 -286.0
Gjeldsgrad 1.3 3.3 1.9 1.2 2.1
Total kapitalrentabilitet 11.9 -18.3 4.1 16.6 -13.0
Signatur
16.06.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex