Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Harstad Folkehøgskole
Juridisk navn:  Stiftelsen Harstad Folkehøgskole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77040070
Trondenesveien 110 Trondenesveien 110 Fax: 77040078
9404 Harstad 9404 Harstad
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Harstad
Org.nr: 953662922
Aksjekapital: 290.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 7/25/1989
Foretakstype: STI
Revisor: Revigo Harstad As
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.64%
Resultat  
  
-113.16%
Egenkapital  
  
-160.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.684.000 12.809.000 13.764.000 12.865.000 12.449.000
Resultat: -679.000 5.158.000 0 -1.912.000 -489.000
Egenkapital: -255.000 424.000 -4.734.000 -4.734.000 -2.822.000
Regnskap for  Stiftelsen Harstad Folkehøgskole
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.684.000 12.809.000 13.764.000 12.865.000 12.449.000
Driftskostnader -14.923.000 -7.246.000 -13.305.000 -14.317.000 -12.464.000
Driftsresultat -239.000 5.562.000 459.000 -1.453.000 -16.000
Finansinntekter 4.000 4.000 12.000 12.000 57.000
Finanskostnader -443.000 -409.000 -471.000 -471.000 -530.000
Finans -439.000 -405.000 -459.000 -459.000 -473.000
Resultat før skatt -679.000 5.158.000 0 -1.912.000 -489.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -679.000 5.158.000 0 -1.912.000 -489.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.713.000 10.534.000 5.410.000 5.941.000 6.245.000
Sum omløpsmidler 927.000 730.000 992.000 940.000 2.170.000
Sum eiendeler 11.640.000 11.264.000 6.402.000 6.881.000 8.415.000
Sum opptjent egenkapital -545.000 134.000 -5.024.000 -5.024.000 -3.112.000
Sum egenkapital -255.000 424.000 -4.734.000 -4.734.000 -2.822.000
Sum langsiktig gjeld 7.920.000 8.238.000 8.646.000 9.034.000 9.354.000
Sum kortsiktig gjeld 3.976.000 2.602.000 2.490.000 2.580.000 1.884.000
Sum gjeld og egenkapital 11.641.000 11.264.000 6.402.000 6.880.000 8.416.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.923.000 8.012.000 7.627.000 7.786.000 4.255.000
Andre inntekter 5.760.000 4.797.000 6.137.000 5.078.000 8.193.000
Driftsinntekter 14.684.000 12.809.000 13.764.000 12.865.000 12.449.000
Varekostnad -719.000 -514.000 -665.000 -558.000 0
Lønninger -7.211.000 -6.687.000 -7.284.000 -8.650.000 -7.374.000
Avskrivning -551.000 4.661.000 -531.000 -501.000 -489.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.442.000 -4.706.000 -4.825.000 -4.608.000 -4.601.000
Driftskostnader -14.923.000 -7.246.000 -13.305.000 -14.317.000 -12.464.000
Driftsresultat -239.000 5.562.000 459.000 -1.453.000 -16.000
Finansinntekter 4.000 4.000 12.000 12.000 57.000
Finanskostnader -443.000 -409.000 -471.000 -471.000 -530.000
Finans -439.000 -405.000 -459.000 -459.000 -473.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -679.000 5.158.000 0 -1.912.000 -489.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 126.000 215.000 0 0 0
Fast eiendom 9.598.000 9.725.000 4.879.000 5.304.000 5.645.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 988.000 594.000 530.000 637.000 600.000
Sum varige driftsmidler 10.586.000 10.318.000 5.410.000 5.941.000 6.245.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.713.000 10.534.000 5.410.000 5.941.000 6.245.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 382.000 446.000 693.000 282.000 175.000
Andre fordringer 310.000 177.000 158.000 365.000 296.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 236.000 107.000 142.000 293.000 1.700.000
Sum omløpsmidler 927.000 730.000 992.000 940.000 2.170.000
Sum eiendeler 11.640.000 11.264.000 6.402.000 6.881.000 8.415.000
Sum opptjent egenkapital -545.000 134.000 -5.024.000 -5.024.000 -3.112.000
Sum egenkapital -255.000 424.000 -4.734.000 -4.734.000 -2.822.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.920.000 8.238.000 8.646.000 9.034.000 9.354.000
Leverandørgjeld 1.237.000 408.000 671.000 338.000 246.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 345.000 320.000 327.000 370.000 434.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.394.000 1.874.000 1.492.000 1.872.000 1.204.000
Sum kortsiktig gjeld 3.976.000 2.602.000 2.490.000 2.580.000 1.884.000
Sum gjeld og egenkapital 11.641.000 11.264.000 6.402.000 6.880.000 8.416.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.049.000 -1.872.000 -1.498.000 -1.640.000 286.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3 0.4 0.4 1.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.4 0.4 1.2
Soliditet -2.2 3.8 -73.9 -68.8 -33.5
Resultatgrad -1.6 43.4 3.3 -11.3 -0.1
Rentedekningsgrad -0.5 13.6 1 -3.1 0.1
Gjeldsgrad -46.7 25.6 -2.4 -2.5 -4.0
Total kapitalrentabilitet 49.4 7.4 -20.9 0.5
Signatur
06.02.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
06.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex