Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Karmøy Folkehøgskule
Juridisk navn:  Stiftelsen Karmøy Folkehøgskule
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52846160
Postboks 264 Austre Karmøyveg 23-37 Fax: 52846161
4291 Kopervik 4250 Kopervik
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 871529922
Aksjekapital: 744.000 NOK
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 2/1/1969 1
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.09%
Resultat  
  
-9.85%
Egenkapital  
  
5.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 22.809.000 21.500.000 21.413.000 20.364.000 18.694.000
Resultat: 677.000 751.000 132.000 1.421.000 983.000
Egenkapital: 13.725.000 13.048.000 12.297.000 12.165.000 10.745.000
Regnskap for  Stiftelsen Karmøy Folkehøgskule
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 22.809.000 21.500.000 21.413.000 20.364.000 18.694.000
Driftskostnader -22.209.000 -20.799.000 -21.336.000 -19.031.000 -17.782.000
Driftsresultat 599.000 700.000 77.000 1.333.000 911.000
Finansinntekter 79.000 51.000 55.000 92.000 100.000
Finanskostnader -2.000 0 0 -5.000 -29.000
Finans 77.000 51.000 55.000 87.000 71.000
Resultat før skatt 677.000 751.000 132.000 1.421.000 983.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 677.000 751.000 132.000 1.421.000 983.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.387.000 8.549.000 8.773.000 9.119.000 9.467.000
Sum omløpsmidler 8.376.000 9.025.000 8.227.000 9.430.000 6.001.000
Sum eiendeler 16.763.000 17.574.000 17.000.000 18.549.000 15.468.000
Sum opptjent egenkapital 12.981.000 12.304.000 11.553.000 11.421.000 10.000.000
Sum egenkapital 13.725.000 13.048.000 12.297.000 12.165.000 10.745.000
Sum langsiktig gjeld 0 245.000 832.000 1.144.000 1.332.000
Sum kortsiktig gjeld 3.038.000 4.281.000 3.871.000 5.240.000 3.391.000
Sum gjeld og egenkapital 16.763.000 17.574.000 17.000.000 18.549.000 15.467.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.600.000 12.870.000 12.706.000 11.381.000 9.363.000
Andre inntekter 9.209.000 8.630.000 8.707.000 8.983.000 9.331.000
Driftsinntekter 22.809.000 21.500.000 21.413.000 20.364.000 18.694.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -10.677.000 -10.327.000 -10.352.000 -9.401.000 -9.129.000
Avskrivning -319.000 -308.000 -346.000 -348.000 -426.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.213.000 -10.164.000 -10.638.000 -9.282.000 -8.227.000
Driftskostnader -22.209.000 -20.799.000 -21.336.000 -19.031.000 -17.782.000
Driftsresultat 599.000 700.000 77.000 1.333.000 911.000
Finansinntekter 79.000 51.000 55.000 92.000 100.000
Finanskostnader -2.000 0 0 -5.000 -29.000
Finans 77.000 51.000 55.000 87.000 71.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 677.000 751.000 132.000 1.421.000 983.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.170.000 8.443.000 8.628.000 8.892.000 9.157.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 217.000 105.000 145.000 227.000 311.000
Sum varige driftsmidler 8.387.000 8.549.000 8.773.000 9.119.000 9.467.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.387.000 8.549.000 8.773.000 9.119.000 9.467.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 436.000 288.000 301.000 133.000 187.000
Andre fordringer 517.000 1.285.000 1.384.000 1.795.000 380.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.423.000 7.452.000 6.543.000 7.502.000 5.434.000
Sum omløpsmidler 8.376.000 9.025.000 8.227.000 9.430.000 6.001.000
Sum eiendeler 16.763.000 17.574.000 17.000.000 18.549.000 15.468.000
Sum opptjent egenkapital 12.981.000 12.304.000 11.553.000 11.421.000 10.000.000
Sum egenkapital 13.725.000 13.048.000 12.297.000 12.165.000 10.745.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 245.000 832.000 1.144.000 1.008.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 245.000 832.000 1.144.000 1.332.000
Leverandørgjeld 414.000 525.000 410.000 1.150.000 484.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 822.000 835.000 802.000 705.000 873.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.802.000 2.921.000 2.660.000 3.385.000 2.035.000
Sum kortsiktig gjeld 3.038.000 4.281.000 3.871.000 5.240.000 3.391.000
Sum gjeld og egenkapital 16.763.000 17.574.000 17.000.000 18.549.000 15.467.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.338.000 4.744.000 4.356.000 4.190.000 2.610.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.1 2.1 1.8 1.8
Likviditetsgrad 2 2.8 2.1 2.1 1.8 1.8
Soliditet 81.9 74.2 72.3 65.6 69.5
Resultatgrad 2.6 3.3 0.4 6.5 4.9
Rentedekningsgrad 299.5 285.0 34.9
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.4 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 4 4.3 0.8 7.7 6.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex