Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Kfuk-Kfum Folkehøgskolen Nord-Norge
Juridisk navn:  Stiftelsen Kfuk-Kfum Folkehøgskolen Nord-Norge
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77089930
Trøsen 48 Trøsen 48 Fax: 77089940
9440 Evenskjer 9440 Evenskjer
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tjeldsund
Org.nr: 963679157
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 34
Etableringsdato: 5/12/1973
Foretakstype: STI
Revisor: Enter Revisjon Hålogaland As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.36%
Resultat  
  
-31.96%
Egenkapital  
  
18.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 19.902.000 20.384.000 16.942.000 15.712.000 14.912.000
Resultat: 347.000 510.000 -303.000 344.000 125.000
Egenkapital: 2.244.000 1.897.000 1.387.000 1.690.000 1.346.000
Regnskap for  Stiftelsen Kfuk-Kfum Folkehøgskolen Nord-Norge
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 19.902.000 20.384.000 16.942.000 15.712.000 14.912.000
Driftskostnader -19.249.000 -19.653.000 -17.044.000 -15.106.000 -14.437.000
Driftsresultat 653.000 730.000 -101.000 606.000 474.000
Finansinntekter 18.000 12.000 12.000 9.000 30.000
Finanskostnader -325.000 -232.000 -214.000 -271.000 -379.000
Finans -307.000 -220.000 -202.000 -262.000 -349.000
Resultat før skatt 347.000 510.000 -303.000 344.000 125.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 347.000 510.000 -303.000 344.000 125.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.693.000 14.295.000 12.166.000 11.828.000 12.144.000
Sum omløpsmidler 2.781.000 1.912.000 2.460.000 1.353.000 745.000
Sum eiendeler 18.474.000 16.207.000 14.626.000 13.181.000 12.889.000
Sum opptjent egenkapital 2.044.000 1.697.000 1.187.000 1.490.000 1.146.000
Sum egenkapital 2.244.000 1.897.000 1.387.000 1.690.000 1.346.000
Sum langsiktig gjeld 12.607.000 10.103.000 7.908.000 8.195.000 8.871.000
Sum kortsiktig gjeld 3.623.000 4.206.000 5.332.000 3.296.000 2.671.000
Sum gjeld og egenkapital 18.474.000 16.206.000 14.627.000 13.181.000 12.888.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.991.000 19.643.000 15.286.000 15.075.000 14.467.000
Andre inntekter 911.000 741.000 1.656.000 637.000 445.000
Driftsinntekter 19.902.000 20.384.000 16.942.000 15.712.000 14.912.000
Varekostnad -3.000 0 0 0 0
Lønninger -9.474.000 -9.729.000 -9.159.000 -8.570.000 -7.930.000
Avskrivning -912.000 -693.000 -542.000 -525.000 -567.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.860.000 -9.231.000 -7.343.000 -6.011.000 -5.940.000
Driftskostnader -19.249.000 -19.653.000 -17.044.000 -15.106.000 -14.437.000
Driftsresultat 653.000 730.000 -101.000 606.000 474.000
Finansinntekter 18.000 12.000 12.000 9.000 30.000
Finanskostnader -325.000 -232.000 -214.000 -271.000 -379.000
Finans -307.000 -220.000 -202.000 -262.000 -349.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 347.000 510.000 -303.000 344.000 125.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 32.000
Fast eiendom 13.656.000 12.275.000 11.340.000 11.523.000 11.931.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.016.000 1.997.000 804.000 284.000 159.000
Sum varige driftsmidler 15.672.000 14.272.000 12.144.000 11.807.000 12.090.000
Sum finansielle anleggsmidler 22.000 23.000 23.000 22.000 22.000
Sum anleggsmidler 15.693.000 14.295.000 12.166.000 11.828.000 12.144.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 475.000 540.000 504.000 201.000 196.000
Andre fordringer 1.830.000 845.000 1.495.000 698.000 255.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 477.000 527.000 462.000 454.000 294.000
Sum omløpsmidler 2.781.000 1.912.000 2.460.000 1.353.000 745.000
Sum eiendeler 18.474.000 16.207.000 14.626.000 13.181.000 12.889.000
Sum opptjent egenkapital 2.044.000 1.697.000 1.187.000 1.490.000 1.146.000
Sum egenkapital 2.244.000 1.897.000 1.387.000 1.690.000 1.346.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 118.000 1.333.000 67.000 459.000 534.000
Sum langsiktig gjeld 12.607.000 10.103.000 7.908.000 8.195.000 8.871.000
Leverandørgjeld 844.000 602.000 715.000 410.000 341.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 484.000 423.000 493.000 461.000 386.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.177.000 1.848.000 4.057.000 1.966.000 1.410.000
Sum kortsiktig gjeld 3.623.000 4.206.000 5.332.000 3.296.000 2.671.000
Sum gjeld og egenkapital 18.474.000 16.206.000 14.627.000 13.181.000 12.888.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -842.000 -2.294.000 -2.872.000 -1.943.000 -1.926.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.5 0.5 0.4 0.3
Likviditetsgrad 2 0.8 0.5 0.5 0.5 0.3
Soliditet 12.1 11.7 9.5 12.8 10.4
Resultatgrad 3.3 3.6 -0.6 3.9 3.2
Rentedekningsgrad 2 3.1 -0.5 2.3 1.3
Gjeldsgrad 7.2 7.5 9.5 6.8 8.6
Total kapitalrentabilitet 3.6 4.6 -0.6 4.7 3.9
Signatur
30.01.2020
SIGNATUR
MOLUND STINE
Prokurister
28.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex