Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Kirkens Bymisjon I Bergen
Juridisk navn:  Stiftelsen Kirkens Bymisjon I Bergen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55307200
Kong Oscars Gate 62 Kong Oscars Gate 62 Fax: 55307201
5017 Bergen 5017 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 979493819
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 125
Etableringsdato: 2/5/1997 1
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
18.9%
Resultat  
  
572.41%
Egenkapital  
  
9.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 81.372.000 68.440.000 62.299.000 59.555.000 55.243.000
Resultat: 3.784.000 -801.000 217.000 642.000 1.071.000
Egenkapital: 42.401.000 38.617.000 39.418.000 39.201.000 38.560.000
Regnskap for  Stiftelsen Kirkens Bymisjon I Bergen
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 81.372.000 68.440.000 62.299.000 59.555.000 55.243.000
Driftskostnader -77.722.000 -69.340.000 -62.275.000 -59.008.000 -54.265.000
Driftsresultat 3.648.000 -900.000 24.000 547.000 978.000
Finansinntekter 142.000 127.000 219.000 109.000 103.000
Finanskostnader -6.000 -29.000 -25.000 -15.000 -11.000
Finans 136.000 98.000 194.000 94.000 92.000
Resultat før skatt 3.784.000 -801.000 217.000 642.000 1.071.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.784.000 -801.000 217.000 642.000 1.071.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.434.000 38.033.000 34.062.000 32.739.000 42.983.000
Sum omløpsmidler 26.600.000 19.260.000 27.524.000 23.317.000 18.934.000
Sum eiendeler 62.034.000 57.293.000 61.586.000 56.056.000 61.917.000
Sum opptjent egenkapital 41.676.000 37.892.000 38.694.000 38.477.000 37.835.000
Sum egenkapital 42.401.000 38.617.000 39.418.000 39.201.000 38.560.000
Sum langsiktig gjeld 4.838.000 6.577.000 6.843.000 6.841.000 13.824.000
Sum kortsiktig gjeld 14.794.000 12.099.000 15.324.000 10.014.000 9.533.000
Sum gjeld og egenkapital 62.032.000 57.292.000 61.585.000 56.056.000 61.916.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 33.402.000 20.846.000 21.147.000 20.840.000 17.900.000
Andre inntekter 47.970.000 47.593.000 41.152.000 38.715.000 37.344.000
Driftsinntekter 81.372.000 68.440.000 62.299.000 59.555.000 55.243.000
Varekostnad -931.000 -627.000 -476.000 -361.000 -332.000
Lønninger -47.157.000 -44.535.000 -41.091.000 -38.498.000 -37.136.000
Avskrivning -3.469.000 -2.398.000 -1.744.000 -2.312.000 -2.632.000
Nedskrivning -2.335.000 0 0 -2.000.000 0
Andre driftskostnader -23.830.000 -21.780.000 -18.964.000 -15.837.000 -14.165.000
Driftskostnader -77.722.000 -69.340.000 -62.275.000 -59.008.000 -54.265.000
Driftsresultat 3.648.000 -900.000 24.000 547.000 978.000
Finansinntekter 142.000 127.000 219.000 109.000 103.000
Finanskostnader -6.000 -29.000 -25.000 -15.000 -11.000
Finans 136.000 98.000 194.000 94.000 92.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.784.000 -801.000 217.000 642.000 1.071.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 255.000 409.000 0 0 0
Fast eiendom 24.337.000 27.335.000 27.998.000 28.661.000 41.048.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.752.000 9.226.000 5.053.000 3.095.000 1.288.000
Sum varige driftsmidler 34.089.000 36.561.000 33.051.000 31.756.000 42.336.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.090.000 1.063.000 1.011.000 982.000 647.000
Sum anleggsmidler 35.434.000 38.033.000 34.062.000 32.739.000 42.983.000
Varebeholdning 548.000 453.000 454.000 448.000 347.000
Kundefordringer 1.966.000 720.000 1.808.000 383.000 734.000
Andre fordringer 1.279.000 837.000 2.380.000 1.025.000 761.000
Sum investeringer 1.786.000 1.703.000 1.667.000 1.588.000 1.602.000
Kasse, bank 21.021.000 15.547.000 21.215.000 19.873.000 15.491.000
Sum omløpsmidler 26.600.000 19.260.000 27.524.000 23.317.000 18.934.000
Sum eiendeler 62.034.000 57.293.000 61.586.000 56.056.000 61.917.000
Sum opptjent egenkapital 41.676.000 37.892.000 38.694.000 38.477.000 37.835.000
Sum egenkapital 42.401.000 38.617.000 39.418.000 39.201.000 38.560.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.838.000 6.577.000 6.843.000 6.841.000 13.824.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.838.000 6.577.000 6.843.000 6.841.000 13.824.000
Leverandørgjeld 1.667.000 1.490.000 4.059.000 1.173.000 994.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.518.000 2.946.000 2.921.000 2.745.000 2.353.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.609.000 7.663.000 8.344.000 6.095.000 6.185.000
Sum kortsiktig gjeld 14.794.000 12.099.000 15.324.000 10.014.000 9.533.000
Sum gjeld og egenkapital 62.032.000 57.292.000 61.585.000 56.056.000 61.916.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.806.000 7.161.000 12.200.000 13.303.000 9.401.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.6 1.8 2.3 2.0
Likviditetsgrad 2 1.8 1.6 1.8 2.3 2.0
Soliditet 68.4 67.4 6 69.9 62.3
Resultatgrad 4.5 -1.3 0 0.9 1.8
Rentedekningsgrad 6 - 1 36.5 98.3
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.6 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 6.1 -1.3 0.4 1.2 1.7
Signatur
30.07.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.07.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex