Stiftelsen Krødsheradhallen
Juridisk navn:  Stiftelsen Krødsheradhallen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32147770
Råen Idrettshallen Fax:
3535 Krøderen 3535 Krøderen
Fylke: Kommune:
Viken Krødsherad
Org.nr: 971312262
Aksjekapital: 4.371.000 NOK
Etableringsdato: 3/12/1995
Foretakstype: STI
Revisor: Viken Kommunerevisjon Iks
Regnskapsfører: Kristiania Advokat As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.49%
Resultat  
  
-1125%
Egenkapital  
  
-2.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 445.000 430.000 413.000 358.000 381.000
Resultat: -98.000 -8.000 19.000 -122.000 -127.000
Egenkapital: 3.946.000 4.044.000 4.051.000 4.032.000 4.154.000
Regnskap for  Stiftelsen Krødsheradhallen
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 445.000 430.000 413.000 358.000 381.000
Driftskostnader -556.000 -446.000 -407.000 -493.000 -531.000
Driftsresultat -111.000 -16.000 7.000 -134.000 -149.000
Finansinntekter 13.000 9.000 12.000 12.000 23.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 13.000 9.000 12.000 12.000 23.000
Resultat før skatt -98.000 -8.000 19.000 -122.000 -127.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -98.000 -8.000 19.000 -122.000 -127.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.529.000 2.188.000 2.433.000 2.162.000 2.279.000
Sum omløpsmidler 747.000 2.046.000 1.832.000 2.075.000 2.086.000
Sum eiendeler 4.276.000 4.234.000 4.265.000 4.237.000 4.365.000
Sum opptjent egenkapital 3.946.000 4.044.000 4.051.000 4.032.000 4.154.000
Sum egenkapital 3.946.000 4.044.000 4.051.000 4.032.000 4.154.000
Sum langsiktig gjeld 184.000 186.000 188.000 190.000 192.000
Sum kortsiktig gjeld 147.000 4.000 26.000 15.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 4.277.000 4.234.000 4.265.000 4.237.000 4.364.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 445.000 430.000 413.000 358.000 375.000
Andre inntekter 0 0 0 0 6.000
Driftsinntekter 445.000 430.000 413.000 358.000 381.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -119.000 -115.000 -108.000 -117.000 -117.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -437.000 -331.000 -299.000 -376.000 -414.000
Driftskostnader -556.000 -446.000 -407.000 -493.000 -531.000
Driftsresultat -111.000 -16.000 7.000 -134.000 -149.000
Finansinntekter 13.000 9.000 12.000 12.000 23.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 13.000 9.000 12.000 12.000 23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -98.000 -8.000 19.000 -122.000 -127.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.444.000 2.188.000 2.433.000 2.162.000 2.265.000
Maskiner anlegg 85.000 0 0 0 14.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.529.000 2.188.000 2.433.000 2.162.000 2.279.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.529.000 2.188.000 2.433.000 2.162.000 2.279.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 50.000 14.000 223.000 99.000 39.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 697.000 2.032.000 1.609.000 1.975.000 2.047.000
Sum omløpsmidler 747.000 2.046.000 1.832.000 2.075.000 2.086.000
Sum eiendeler 4.276.000 4.234.000 4.265.000 4.237.000 4.365.000
Sum opptjent egenkapital 3.946.000 4.044.000 4.051.000 4.032.000 4.154.000
Sum egenkapital 3.946.000 4.044.000 4.051.000 4.032.000 4.154.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 184.000 186.000 188.000 190.000 192.000
Leverandørgjeld 97.000 4.000 26.000 15.000 18.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 147.000 4.000 26.000 15.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 4.277.000 4.234.000 4.265.000 4.237.000 4.364.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 600.000 2.042.000 1.806.000 2.060.000 2.068.000
Likviditetsgrad 1 5.1 511.5 70.5 138.3 115.9
Likviditetsgrad 2 5.1 511.5 70.5 138.3 115.9
Soliditet 92.3 95.5 9 95.2 95.2
Resultatgrad -24.9 -3.7 1.7 -37.4 -39.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -2.3 -0.2 0.4 -2.9 -2.9
Signatur
09.12.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex