Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Kroppan Fiskevald
Juridisk navn:  Stiftelsen Kroppan Fiskevald
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73977494
Hundhammervegen 23B Hundhammervegen 23B Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 982583845
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 10/26/2000
Foretakstype: STI
Revisor: Revisjonskompaniet Midt-Norge AS
Regnskapsfører: Eva Huse Regnskap Og Revisjon
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
20%
Egenkapital  
  
2.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 45.000 45.000 68.000 45.000 108.000
Resultat: 6.000 5.000 -26.000 18.000 52.000
Egenkapital: 225.000 219.000 214.000 239.000 221.000
Regnskap for  Stiftelsen Kroppan Fiskevald
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 45.000 45.000 68.000 45.000 108.000
Driftskostnader -40.000 -41.000 -95.000 -29.000 -59.000
Driftsresultat 5.000 4.000 -27.000 16.000 48.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 2.000 4.000
Resultat før skatt 6.000 5.000 -26.000 18.000 52.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.000 5.000 -26.000 18.000 52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Sum omløpsmidler 202.000 193.000 186.000 220.000 195.000
Sum eiendeler 252.000 243.000 236.000 270.000 245.000
Sum opptjent egenkapital 175.000 169.000 164.000 189.000 171.000
Sum egenkapital 225.000 219.000 214.000 239.000 221.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000 25.000 23.000 30.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 252.000 244.000 237.000 269.000 245.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Andre inntekter 0 0 23.000 0 63.000
Driftsinntekter 45.000 45.000 68.000 45.000 108.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -6.000 0 0 0 -14.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -34.000 -41.000 -95.000 -29.000 -45.000
Driftskostnader -40.000 -41.000 -95.000 -29.000 -59.000
Driftsresultat 5.000 4.000 -27.000 16.000 48.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 2.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.000 5.000 -26.000 18.000 52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 202.000 193.000 186.000 220.000 195.000
Sum omløpsmidler 202.000 193.000 186.000 220.000 195.000
Sum eiendeler 252.000 243.000 236.000 270.000 245.000
Sum opptjent egenkapital 175.000 169.000 164.000 189.000 171.000
Sum egenkapital 225.000 219.000 214.000 239.000 221.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0 0 0 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 26.000 25.000 23.000 30.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 27.000 25.000 23.000 30.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 252.000 244.000 237.000 269.000 245.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 175.000 168.000 163.000 190.000 171.000
Likviditetsgrad 1 7.5 7.7 8.1 7.3 8.1
Likviditetsgrad 2 7.5 7.7 8.1 7.4 8.2
Soliditet 89.3 89.8 90.3 88.8 90.2
Resultatgrad 11.1 8.9 -39.7 35.6 44.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 2.4 2 6.7 21.2
Signatur
09.12.2015
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex