Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Lendespillet
Juridisk navn:  Stiftelsen Lendespillet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99238765
Stykket Stykket Fax:
4173 Nord-Hidle 4173 Nord-Hidle
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 992415045
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 12/14/2007
Foretakstype: STI
Revisor: Stavanger Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
79.69%
Egenkapital  
  
-100%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -13.000 -64.000 -18.000 -8.000 -20.000
Egenkapital: -26.000 -13.000 51.000 68.000 76.000
Regnskap for  Stiftelsen Lendespillet
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -13.000 -64.000 -18.000 -8.000 -20.000
Driftsresultat -13.000 -64.000 -18.000 -8.000 -20.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -13.000 -64.000 -18.000 -8.000 -20.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 -64.000 -18.000 -8.000 -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 51.000 68.000 76.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 51.000 68.000 76.000
Sum opptjent egenkapital -176.000 -163.000 -99.000 -82.000 -74.000
Sum egenkapital -26.000 -13.000 51.000 68.000 76.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 26.000 13.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0 51.000 68.000 76.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -64.000 -18.000 -8.000 -20.000
Driftskostnader -13.000 -64.000 -18.000 -8.000 -20.000
Driftsresultat -13.000 -64.000 -18.000 -8.000 -20.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 -64.000 -18.000 -8.000 -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 51.000 68.000 76.000
Sum anleggsmidler 0 0 51.000 68.000 76.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 51.000 68.000 76.000
Sum opptjent egenkapital -176.000 -163.000 -99.000 -82.000 -74.000
Sum egenkapital -26.000 -13.000 51.000 68.000 76.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 26.000 13.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 26.000 13.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 0 51.000 68.000 76.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -26.000 -13.000 0 0 0
Likviditetsgrad 1 0 0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -35.3 -11.8 -26.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex