Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Livet Etter Soning
Juridisk navn:  Stiftelsen Livet Etter Soning
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23228010
Kristian Augusts Gate 10 Kristian Augusts Gate 10 Fax: 23228011
0164 Oslo 164 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 984300964
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 1/31/2002
Foretakstype: STI
Revisor: Pkf Revisjon As
Regnskapsfører: Abaci As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.25%
Resultat  
  
1143.08%
Egenkapital  
  
31.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.956.000 6.737.000 5.670.000 4.979.000 5.070.000
Resultat: 678.000 -65.000 881.000 675.000 415.000
Egenkapital: 2.818.000 2.140.000 2.206.000 1.241.000 566.000
Regnskap for  Stiftelsen Livet Etter Soning
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.956.000 6.737.000 5.670.000 4.979.000 5.070.000
Driftskostnader -6.272.000 -6.802.000 -4.788.000 -4.284.000 -4.636.000
Driftsresultat 684.000 -64.000 882.000 695.000 434.000
Finansinntekter 30.000 19.000 17.000 12.000 9.000
Finanskostnader -36.000 -21.000 -18.000 -32.000 -28.000
Finans -6.000 -2.000 -1.000 -20.000 -19.000
Resultat før skatt 678.000 -65.000 881.000 675.000 415.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 678.000 -65.000 881.000 675.000 415.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 388.000 58.000 96.000 150.000 92.000
Sum omløpsmidler 3.563.000 3.344.000 2.941.000 1.858.000 1.799.000
Sum eiendeler 3.951.000 3.402.000 3.037.000 2.008.000 1.891.000
Sum opptjent egenkapital 2.768.000 2.090.000 2.156.000 1.191.000 516.000
Sum egenkapital 2.818.000 2.140.000 2.206.000 1.241.000 566.000
Sum langsiktig gjeld 243.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 889.000 1.262.000 831.000 768.000 1.326.000
Sum gjeld og egenkapital 3.950.000 3.402.000 3.037.000 2.009.000 1.892.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.906.000 9.537.000 8.208.000 6.968.000 6.720.000
Andre inntekter -2.950.000 -2.800.000 -2.538.000 -1.989.000 -1.650.000
Driftsinntekter 6.956.000 6.737.000 5.670.000 4.979.000 5.070.000
Varekostnad 0 -66.000 0 0 0
Lønninger -2.963.000 -3.217.000 -2.775.000 -2.382.000 -2.798.000
Avskrivning -98.000 -38.000 -54.000 -50.000 -88.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.211.000 -3.481.000 -1.959.000 -1.852.000 -1.750.000
Driftskostnader -6.272.000 -6.802.000 -4.788.000 -4.284.000 -4.636.000
Driftsresultat 684.000 -64.000 882.000 695.000 434.000
Finansinntekter 30.000 19.000 17.000 12.000 9.000
Finanskostnader -36.000 -21.000 -18.000 -32.000 -28.000
Finans -6.000 -2.000 -1.000 -20.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 678.000 -65.000 881.000 675.000 415.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 388.000 58.000 96.000 150.000 92.000
Sum varige driftsmidler 388.000 58.000 96.000 150.000 92.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 388.000 58.000 96.000 150.000 92.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 214.000 224.000 17.000 35.000 0
Andre fordringer 245.000 351.000 68.000 64.000 125.000
Sum investeringer 370.000 0 0 0 0
Kasse, bank 2.733.000 2.769.000 2.856.000 1.758.000 1.674.000
Sum omløpsmidler 3.563.000 3.344.000 2.941.000 1.858.000 1.799.000
Sum eiendeler 3.951.000 3.402.000 3.037.000 2.008.000 1.891.000
Sum opptjent egenkapital 2.768.000 2.090.000 2.156.000 1.191.000 516.000
Sum egenkapital 2.818.000 2.140.000 2.206.000 1.241.000 566.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 587.000
Sum langsiktig gjeld 243.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 180.000 601.000 229.000 65.000 45.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 253.000 267.000 229.000 168.000 151.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 456.000 393.000 373.000 534.000 542.000
Sum kortsiktig gjeld 889.000 1.262.000 831.000 768.000 1.326.000
Sum gjeld og egenkapital 3.950.000 3.402.000 3.037.000 2.009.000 1.892.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.674.000 2.082.000 2.110.000 1.090.000 473.000
Likviditetsgrad 1 4 2.6 3.5 2.4 1.4
Likviditetsgrad 2 4 2.6 3.5 2.4 1.4
Soliditet 71.3 62.9 72.6 61.8 29.9
Resultatgrad 9.8 -0.9 15.6 1 8.6
Rentedekningsgrad 1 4 21.7 15.8
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.4 0.6 2.3
Total kapitalrentabilitet 18.1 -1.3 29.6 35.2 23.4
Signatur
31.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
31.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex