Stiftelsen Mearrasiida
Juridisk navn:  Stiftelsen Mearrasiida
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78464220
Billefjord Billefjord Fax: 78464616
9710 Indre Billefjord 9710 Indre Billefjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Porsanger Porsángu Porsanki
Org.nr: 985017255
Aksjekapital: 10.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 9/30/2002
Foretakstype: STI
Tidligere navn: mearras-mi diehtoguovdd-s sjøsamisk kompetansesenter
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
30.43%
Resultat  
  
-1664.29%
Egenkapital  
  
-216.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.273.000 976.000 1.193.000 1.556.000 874.000
Resultat: -247.000 -14.000 -55.000 131.000 -373.000
Egenkapital: -133.000 114.000 127.000 182.000 52.000
Regnskap for  Stiftelsen Mearrasiida
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.273.000 976.000 1.193.000 1.556.000 874.000
Driftskostnader -1.519.000 -990.000 -1.247.000 -1.425.000 -1.247.000
Driftsresultat -246.000 -14.000 -55.000 131.000 -374.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 0
Finans -1.000 0 -1.000 0 0
Resultat før skatt -247.000 -14.000 -55.000 131.000 -373.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -247.000 -14.000 -55.000 131.000 -373.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 244.000 304.000 438.000 456.000 500.000
Sum eiendeler 244.000 304.000 438.000 456.000 500.000
Sum opptjent egenkapital -143.000 104.000 117.000 172.000 42.000
Sum egenkapital -133.000 114.000 127.000 182.000 52.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 378.000 191.000 311.000 273.000 448.000
Sum gjeld og egenkapital 245.000 305.000 438.000 455.000 500.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 35.000 60.000 179.000 26.000 44.000
Andre inntekter 1.238.000 916.000 1.014.000 1.530.000 830.000
Driftsinntekter 1.273.000 976.000 1.193.000 1.556.000 874.000
Varekostnad 0 -1.000 0 0 -3.000
Lønninger -1.116.000 -638.000 -819.000 -1.020.000 -922.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -403.000 -351.000 -428.000 -405.000 -322.000
Driftskostnader -1.519.000 -990.000 -1.247.000 -1.425.000 -1.247.000
Driftsresultat -246.000 -14.000 -55.000 131.000 -374.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 0
Finans -1.000 0 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -247.000 -14.000 -55.000 131.000 -373.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 18.000 0 18.000 5.000 16.000
Andre fordringer 152.000 62.000 177.000 262.000 204.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 75.000 243.000 244.000 189.000 280.000
Sum omløpsmidler 244.000 304.000 438.000 456.000 500.000
Sum eiendeler 244.000 304.000 438.000 456.000 500.000
Sum opptjent egenkapital -143.000 104.000 117.000 172.000 42.000
Sum egenkapital -133.000 114.000 127.000 182.000 52.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 48.000 3.000 29.000 3.000 -5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 28.000 25.000 23.000 62.000 37.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 301.000 163.000 259.000 208.000 416.000
Sum kortsiktig gjeld 378.000 191.000 311.000 273.000 448.000
Sum gjeld og egenkapital 245.000 305.000 438.000 455.000 500.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -134.000 113.000 127.000 183.000 52.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.6 1.4 1.7 1.1
Likviditetsgrad 2 0.6 1.6 1.4 1.7 1.2
Soliditet -54.3 37.4 2 40.0 10.4
Resultatgrad -19.3 -1.4 -4.6 8.4 -42.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.8 1.7 2.4 1.5 8.6
Total kapitalrentabilitet -100.4 -4.6 -12.6 28.8 -74.8
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex