Stiftelsen Min Hjertesak
Juridisk navn:  Stiftelsen Min Hjertesak
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ytrebygdsvegen 140 C/O Malin Sofie Namdal Fitjadalsvegen 12 Fax:
5252 Søreidgrend 5610 Øystese
Fylke: Kommune:
Hordaland Kvam
Org.nr: 998591279
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/21/2012
Foretakstype: STI
Revisor: Steinbakk Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.38%
Resultat  
  
-400%
Egenkapital  
  
-6.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 97.000 116.000 91.000 196.000 136.000
Resultat: -20.000 -4.000 -17.000 70.000 35.000
Egenkapital: 294.000 314.000 318.000 335.000 265.000
Regnskap for  Stiftelsen Min Hjertesak
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 97.000 116.000 91.000 196.000 136.000
Driftskostnader -118.000 -120.000 -109.000 -127.000 -102.000
Driftsresultat -21.000 -4.000 -17.000 70.000 34.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Resultat før skatt -20.000 -4.000 -17.000 70.000 35.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -20.000 -4.000 -17.000 70.000 35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 294.000 314.000 318.000 335.000 265.000
Sum eiendeler 294.000 314.000 318.000 335.000 265.000
Sum opptjent egenkapital 194.000 214.000 218.000 235.000 165.000
Sum egenkapital 294.000 314.000 318.000 335.000 265.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 294.000 314.000 318.000 335.000 265.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 97.000 116.000 91.000 196.000 136.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 97.000 116.000 91.000 196.000 136.000
Varekostnad -112.000 -114.000 -103.000 -121.000 -94.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -8.000
Driftskostnader -118.000 -120.000 -109.000 -127.000 -102.000
Driftsresultat -21.000 -4.000 -17.000 70.000 34.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -20.000 -4.000 -17.000 70.000 35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 294.000 314.000 318.000 335.000 265.000
Sum omløpsmidler 294.000 314.000 318.000 335.000 265.000
Sum eiendeler 294.000 314.000 318.000 335.000 265.000
Sum opptjent egenkapital 194.000 214.000 218.000 235.000 165.000
Sum egenkapital 294.000 314.000 318.000 335.000 265.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 294.000 314.000 318.000 335.000 265.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 294.000 314.000 318.000 335.000 265.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad -21.6 -3.4 -18.7 35.7 25.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -7.1 -1.3 -5.3 20.9 13.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex