Stiftelsen Nøtteliten Barnehage
Juridisk navn:  Stiftelsen Nøtteliten Barnehage
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56303970
Moldmyro 7 Moldmyro 7 Fax: 56307460
5212 Søfteland 5212 Søfteland
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 981105613
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 7/7/1999 1
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.45%
Resultat  
  
465.98%
Egenkapital  
  
54.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.677.000 15.378.000 14.968.000 14.206.000 14.786.000
Resultat: 549.000 97.000 494.000 129.000 -152.000
Egenkapital: 1.563.000 1.014.000 917.000 424.000 295.000
Regnskap for  Stiftelsen Nøtteliten Barnehage
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.677.000 15.378.000 14.968.000 14.206.000 14.786.000
Driftskostnader -15.735.000 -14.896.000 -14.203.000 -13.591.000 -14.435.000
Driftsresultat 941.000 481.000 765.000 615.000 351.000
Finansinntekter 9.000 1.000 145.000 2.000 3.000
Finanskostnader -401.000 -386.000 -416.000 -487.000 -505.000
Finans -392.000 -385.000 -271.000 -485.000 -502.000
Resultat før skatt 549.000 97.000 494.000 129.000 -152.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 549.000 97.000 494.000 129.000 -152.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.186.000 13.909.000 14.094.000 12.796.000 13.022.000
Sum omløpsmidler 1.345.000 1.285.000 1.676.000 1.604.000 1.591.000
Sum eiendeler 15.531.000 15.194.000 15.770.000 14.400.000 14.613.000
Sum opptjent egenkapital 1.363.000 814.000 717.000 224.000 245.000
Sum egenkapital 1.563.000 1.014.000 917.000 424.000 295.000
Sum langsiktig gjeld 11.636.000 11.983.000 12.462.000 11.384.000 11.805.000
Sum kortsiktig gjeld 2.331.000 2.198.000 2.391.000 2.592.000 2.513.000
Sum gjeld og egenkapital 15.530.000 15.195.000 15.770.000 14.400.000 14.613.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.666.000 15.378.000 2.887.000 2.785.000 2.752.000
Andre inntekter 12.000 0 12.081.000 11.421.000 12.034.000
Driftsinntekter 16.677.000 15.378.000 14.968.000 14.206.000 14.786.000
Varekostnad -304.000 -293.000 -262.000 -280.000 -249.000
Lønninger -13.664.000 -12.611.000 -12.140.000 -11.557.000 -12.335.000
Avskrivning -251.000 -239.000 -256.000 -226.000 -226.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.516.000 -1.753.000 -1.545.000 -1.528.000 -1.625.000
Driftskostnader -15.735.000 -14.896.000 -14.203.000 -13.591.000 -14.435.000
Driftsresultat 941.000 481.000 765.000 615.000 351.000
Finansinntekter 9.000 1.000 145.000 2.000 3.000
Finanskostnader -401.000 -386.000 -416.000 -487.000 -505.000
Finans -392.000 -385.000 -271.000 -485.000 -502.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 549.000 97.000 494.000 129.000 -152.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 13.200.000 13.358.000 13.516.000 12.430.000 12.564.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 637.000 232.000 292.000 366.000 458.000
Sum varige driftsmidler 13.836.000 13.589.000 13.807.000 12.796.000 13.022.000
Sum finansielle anleggsmidler 349.000 320.000 287.000 0 0
Sum anleggsmidler 14.186.000 13.909.000 14.094.000 12.796.000 13.022.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 150.000 180.000 812.000 466.000 430.000
Andre fordringer 154.000 193.000 314.000 363.000 516.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.040.000 913.000 550.000 775.000 645.000
Sum omløpsmidler 1.345.000 1.285.000 1.676.000 1.604.000 1.591.000
Sum eiendeler 15.531.000 15.194.000 15.770.000 14.400.000 14.613.000
Sum opptjent egenkapital 1.363.000 814.000 717.000 224.000 245.000
Sum egenkapital 1.563.000 1.014.000 917.000 424.000 295.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.636.000 11.983.000 12.462.000 11.384.000 11.805.000
Leverandørgjeld 159.000 110.000 82.000 598.000 513.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 861.000 870.000 785.000 733.000 819.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.311.000 1.218.000 1.524.000 1.260.000 1.181.000
Sum kortsiktig gjeld 2.331.000 2.198.000 2.391.000 2.592.000 2.513.000
Sum gjeld og egenkapital 15.530.000 15.195.000 15.770.000 14.400.000 14.613.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -986.000 -913.000 -715.000 -988.000 -922.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7
Soliditet 10.1 6.7 5.8 2.9 2.0
Resultatgrad 5.6 3.1 5.1 4.3 2.4
Rentedekningsgrad 2.3 1.2 1.8 1.3 0.7
Gjeldsgrad 8.9 1 16.2 3 48.5
Total kapitalrentabilitet 6.1 3.2 5.8 4.3 2.4
Signatur
11.11.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
11.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex