Stiftelsen Nesland
Juridisk navn:  Stiftelsen Nesland
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Ole Iver Olsen Strandgata 38 Nesland Fax:
9593 Breivikbotn 8380 Ramberg
Fylke: Kommune:
Nordland Flakstad
Org.nr: 980456692
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 6/8/1998 1
Foretakstype: STI
Revisor: Lofotrevisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-2118.18%
Egenkapital  
  
-196.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 36.000 0 0 1.000
Resultat: -244.000 -11.000 -312.000 -113.000 -28.000
Egenkapital: -368.000 -124.000 -113.000 199.000 312.000
Regnskap for  Stiftelsen Nesland
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 36.000 0 0 1.000
Driftskostnader -244.000 -47.000 -313.000 -120.000 -43.000
Driftsresultat -244.000 -11.000 -313.000 -120.000 -41.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 7.000 13.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 7.000 13.000
Resultat før skatt -244.000 -11.000 -312.000 -113.000 -28.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -244.000 -11.000 -312.000 -113.000 -28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000
Sum omløpsmidler 123.000 130.000 116.000 537.000 589.000
Sum eiendeler 348.000 355.000 341.000 762.000 814.000
Sum opptjent egenkapital -743.000 -499.000 -488.000 -176.000 -63.000
Sum egenkapital -368.000 -124.000 -113.000 199.000 312.000
Sum langsiktig gjeld 298.000 298.000 334.000 371.000 371.000
Sum kortsiktig gjeld 418.000 181.000 121.000 192.000 131.000
Sum gjeld og egenkapital 348.000 355.000 342.000 762.000 814.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 36.000 0 0 1.000
Driftsinntekter 0 36.000 0 0 1.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -244.000 -47.000 -313.000 -120.000 -43.000
Driftskostnader -244.000 -47.000 -313.000 -120.000 -43.000
Driftsresultat -244.000 -11.000 -313.000 -120.000 -41.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 7.000 13.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 7.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -244.000 -11.000 -312.000 -113.000 -28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 123.000 130.000 116.000 537.000 589.000
Sum omløpsmidler 123.000 130.000 116.000 537.000 589.000
Sum eiendeler 348.000 355.000 341.000 762.000 814.000
Sum opptjent egenkapital -743.000 -499.000 -488.000 -176.000 -63.000
Sum egenkapital -368.000 -124.000 -113.000 199.000 312.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 298.000 298.000 334.000 371.000 371.000
Leverandørgjeld 11.000 0 10.000 10.000 12.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 407.000 181.000 111.000 182.000 120.000
Sum kortsiktig gjeld 418.000 181.000 121.000 192.000 131.000
Sum gjeld og egenkapital 348.000 355.000 342.000 762.000 814.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -295.000 -51.000 -5.000 345.000 458.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.7 1 2.8 4.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.7 1 2.8 4.5
Soliditet -105.7 -34.9 26.1 38.3
Resultatgrad -30.6 -4100.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.9 -3.9 2.8 1.6
Total kapitalrentabilitet -69.8 -2.8 -91.2 -14.8 -3.4
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex