Stiftelsen Nordnorsk Vitensenter
Juridisk navn:  Stiftelsen Nordnorsk Vitensenter
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77620940
Hansine Hansens Veg 17 Hansine Hansens Veg 17 Fax: 77644765
9019 Tromsø 9019 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 984913885
Aksjekapital: 445.000 NOK
Antall ansatte: 42
Etableringsdato: 8/29/2002
Foretakstype: STI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.97%
Resultat  
  
333.73%
Egenkapital  
  
103.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 16.816.000 14.627.000 12.271.000 13.304.000 11.775.000
Resultat: 582.000 -249.000 -487.000 -250.000 41.000
Egenkapital: 1.147.000 565.000 814.000 1.301.000 1.551.000
Regnskap for  Stiftelsen Nordnorsk Vitensenter
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 16.816.000 14.627.000 12.271.000 13.304.000 11.775.000
Driftskostnader -16.243.000 -14.900.000 -12.758.000 -13.541.000 -11.719.000
Driftsresultat 573.000 -273.000 -487.000 -238.000 56.000
Finansinntekter 12.000 29.000 14.000 18.000 37.000
Finanskostnader -3.000 -5.000 -13.000 -30.000 -51.000
Finans 9.000 24.000 1.000 -12.000 -14.000
Resultat før skatt 582.000 -249.000 -487.000 -250.000 41.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -1.000
Årsresultat 582.000 -249.000 -487.000 -250.000 40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.000 19.000 40.000 64.000 53.000
Sum omløpsmidler 5.683.000 3.000.000 4.037.000 3.701.000 4.505.000
Sum eiendeler 5.694.000 3.019.000 4.077.000 3.765.000 4.558.000
Sum opptjent egenkapital 702.000 120.000 369.000 856.000 1.106.000
Sum egenkapital 1.147.000 565.000 814.000 1.301.000 1.551.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.548.000 2.455.000 3.263.000 2.464.000 3.008.000
Sum gjeld og egenkapital 5.695.000 3.020.000 4.077.000 3.765.000 4.559.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.509.000 5.559.000 4.359.000 4.818.000 9.916.000
Andre inntekter 11.307.000 9.067.000 7.912.000 8.485.000 1.859.000
Driftsinntekter 16.816.000 14.627.000 12.271.000 13.304.000 11.775.000
Varekostnad -369.000 -467.000 -476.000 -566.000 -557.000
Lønninger -8.727.000 -7.941.000 -7.282.000 -6.670.000 -6.157.000
Avskrivning -8.000 -21.000 -25.000 -29.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.139.000 -6.471.000 -4.975.000 -6.276.000 -4.981.000
Driftskostnader -16.243.000 -14.900.000 -12.758.000 -13.541.000 -11.719.000
Driftsresultat 573.000 -273.000 -487.000 -238.000 56.000
Finansinntekter 12.000 29.000 14.000 18.000 37.000
Finanskostnader -3.000 -5.000 -13.000 -30.000 -51.000
Finans 9.000 24.000 1.000 -12.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 582.000 -249.000 -487.000 -250.000 40.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 19.000 40.000 64.000 53.000
Sum varige driftsmidler 11.000 19.000 40.000 64.000 53.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.000 19.000 40.000 64.000 53.000
Varebeholdning 194.000 117.000 196.000 160.000 208.000
Kundefordringer 821.000 372.000 660.000 491.000 434.000
Andre fordringer 762.000 170.000 33.000 155.000 193.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.906.000 2.341.000 3.149.000 2.895.000 3.670.000
Sum omløpsmidler 5.683.000 3.000.000 4.037.000 3.701.000 4.505.000
Sum eiendeler 5.694.000 3.019.000 4.077.000 3.765.000 4.558.000
Sum opptjent egenkapital 702.000 120.000 369.000 856.000 1.106.000
Sum egenkapital 1.147.000 565.000 814.000 1.301.000 1.551.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 404.000 243.000 1.021.000 229.000 457.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 1.000
Skyldig offentlige avgifter 477.000 438.000 439.000 351.000 313.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.666.000 1.774.000 1.804.000 1.884.000 2.237.000
Sum kortsiktig gjeld 4.548.000 2.455.000 3.263.000 2.464.000 3.008.000
Sum gjeld og egenkapital 5.695.000 3.020.000 4.077.000 3.765.000 4.559.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.135.000 545.000 774.000 1.237.000 1.497.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.5
Soliditet 20.1 18.7 2 34.6 34.0
Resultatgrad 3.4 -1.9 -1.8 0.5
Rentedekningsgrad 1 -54.6 -37.5 -7.3 1.8
Gjeldsgrad 4 4.3 4 1.9 1.9
Total kapitalrentabilitet 10.3 -8.1 -11.6 -5.8 2.0
Signatur
26.04.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.04.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex