Stiftelsen Norges Boltefond
Juridisk navn:  Stiftelsen Norges Boltefond
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Damveien 3 Damveien 3 Fax:
1911 Flateby 1911 Flateby
Fylke: Kommune:
Viken Enebakk
Org.nr: 992231777
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/31/2007
Foretakstype: STI
Revisor: Evjen Revisjon As
Regnskapsfører: Administrativ Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.34%
Resultat  
  
-122.16%
Egenkapital  
  
-7.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.682.000 3.206.000 2.326.000 1.579.000 1.737.000
Resultat: -240.000 1.083.000 348.000 34.000 485.000
Egenkapital: 3.190.000 3.431.000 2.347.000 2.000.000 1.966.000
Regnskap for  Stiftelsen Norges Boltefond
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.682.000 3.206.000 2.326.000 1.579.000 1.737.000
Driftskostnader -2.924.000 -2.122.000 -1.983.000 -1.542.000 -1.253.000
Driftsresultat -242.000 1.084.000 343.000 37.000 483.000
Finansinntekter 3.000 2.000 5.000 4.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 0 -7.000 0
Finans 2.000 0 5.000 -3.000 2.000
Resultat før skatt -240.000 1.083.000 348.000 34.000 485.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -240.000 1.083.000 348.000 34.000 485.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 346.000 707.000 0 602.000 581.000
Sum omløpsmidler 2.879.000 2.777.000 2.448.000 2.021.000 1.937.000
Sum eiendeler 3.225.000 3.484.000 2.448.000 2.623.000 2.518.000
Sum opptjent egenkapital 3.073.000 3.314.000 2.230.000 1.883.000 1.849.000
Sum egenkapital 3.190.000 3.431.000 2.347.000 2.000.000 1.966.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 34.000 53.000 100.000 623.000 552.000
Sum gjeld og egenkapital 3.224.000 3.484.000 2.447.000 2.623.000 2.518.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.431.000 3.206.000 2.303.000 1.579.000 1.736.000
Andre inntekter 250.000 0 23.000 0 0
Driftsinntekter 2.682.000 3.206.000 2.326.000 1.579.000 1.737.000
Varekostnad -1.735.000 -1.114.000 -1.283.000 -431.000 -316.000
Lønninger -455.000 -426.000 -258.000 -287.000 -140.000
Avskrivning -51.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -683.000 -582.000 -442.000 -824.000 -797.000
Driftskostnader -2.924.000 -2.122.000 -1.983.000 -1.542.000 -1.253.000
Driftsresultat -242.000 1.084.000 343.000 37.000 483.000
Finansinntekter 3.000 2.000 5.000 4.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 0 -7.000 0
Finans 2.000 0 5.000 -3.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -240.000 1.083.000 348.000 34.000 485.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 602.000 567.000
Maskiner anlegg 276.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 276.000 0 0 602.000 567.000
Sum finansielle anleggsmidler 70.000 707.000 0 0 14.000
Sum anleggsmidler 346.000 707.000 0 602.000 581.000
Varebeholdning 246.000 99.000 190.000 201.000 195.000
Kundefordringer 89.000 63.000 679.000 416.000 658.000
Andre fordringer 132.000 16.000 100.000 0 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.413.000 2.600.000 1.479.000 1.404.000 1.081.000
Sum omløpsmidler 2.879.000 2.777.000 2.448.000 2.021.000 1.937.000
Sum eiendeler 3.225.000 3.484.000 2.448.000 2.623.000 2.518.000
Sum opptjent egenkapital 3.073.000 3.314.000 2.230.000 1.883.000 1.849.000
Sum egenkapital 3.190.000 3.431.000 2.347.000 2.000.000 1.966.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 18.000 11.000 49.000 505.000 397.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 25.000 12.000 5.000 122.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 17.000 39.000 113.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 34.000 53.000 100.000 623.000 552.000
Sum gjeld og egenkapital 3.224.000 3.484.000 2.447.000 2.623.000 2.518.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.845.000 2.724.000 2.348.000 1.398.000 1.385.000
Likviditetsgrad 1 84.7 52.4 24.5 3.2 3.5
Likviditetsgrad 2 77.4 50.5 22.6 3.0 3.2
Soliditet 98.9 98.5 95.9 76.2 78.1
Resultatgrad 33.8 14.7 2.3 27.8
Rentedekningsgrad 5 5.9
Gjeldsgrad 0 0 0 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet -7.4 31.2 14.2 1.6 19.3
Signatur
28.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex